🔴CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Phân hệ đăng ký giải quyết chính sách

1. Không chọn được cán bộ xử lý hồ sơ chuyển đến

Trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ, có trường hợp địa phương không chuyển tiếp được hồ sơ vì không chọn được hay không có thông tin của Cán bộ cần chuyển hồ sơ đến. Nguyên nhân chính là do người dùng chưa thiết lập cán bộ thụ lý hồ sơ để tham gia xử lý hồ sơ.

Để thiết lập cán bộ thụ lý hồ sơ, anh/chị thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Tại Menu của hệ thống, anh/chị chọn chức năng Quản lý quy trình, tại mục Quản lý quy trình, chọn Quản lý cán bộ thụ lý hồ sơ.

Bước 2: Tại giao diện Quản lý cán bộ thụ lý hồ sơ, anh/chị kiểm tra những hàng có thông báo “Thông tin cán bộ chưa được cập nhật ” đó là những tài khoản tác nhân tham gia xử lý hồ sơ chưa được thiết lập vào quy trình. Tiếp theo, anh/chị nhấn Thêm cán bộ để thêm tài khoản được cấp quyền theo vai trò xử lý hồ sơ.

Bước 3: Sau đó, màn hình hiển thị danh sách tài khoản. Tại cột Thao tác anh/chị chọn Thêm cán bộ theo tên tài khoản để tham gia vào quy trình xử lý hồ sơ theo vai trò đã lựa chọn.

Bước 4: Sau đó, màn thông báo 'Bạn chắc chắn muốn thêm cán bộ' hiển thị, anh/chị nhấn OK.

2. Cán bộ muốn chuyển xử lý hồ sơ thì làm thế nào

Bước 1: Tại bàn làm việc, trên thanh menu hệ thống, anh/chị BTXH chọn mục "Hồ sơ chờ tiếp nhận", anh chị chọn “Hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý” màn hình sẽ hiển thị danh sách các hồ sơ đã tiếp nhận đang chờ xử lý trên hệ thống.

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình xử lý cho hồ sơ tương ứng.

Bước 2: Anh/Chị nhập các thông tin liên quan tới hồ sơ.

Bước 4: Sau khi hoàn thành, anh/chị chọn nút "Chuyển tiếp" ở cuối màn hình. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận, anh/chị tiếp tục chọn "Xác nhận". Màn hình chuyển tiếp thành công xuất hiện.

3. Cán bộ chỉnh sửa thông tin do công dân nhập

Để chỉnh sửa các thông tin do công dân nhập vào cán bộ thao tác như sau: Chọn menu "Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách" sau đó chọn "Hồ sơ chờ tiếp nhận và đang xử lý".

Tiếp theo, anh/chị chọn thao tác "Cập nhật hồ sơ".

Cán bộ thực hiện chỉnh sửa các thông tin cho phù hợp sau đó chọn "Cập nhật" để cập nhật hồ sơ.

4. Hồ sơ lãnh đạo từ chối thì xử lý như thế nào

Những hồ sơ đã bị từ chối thì sẽ xuất hiện ở trong mục Hồ sơ không đủ điều kiện hưởng. Ở trong mục Hồ sơ không đủ điều kiện hưởng anh/chị chọn mục Lãnh đạo từ chối để xem các hồ sơ đã bị lãnh đạo từ chối. Các hồ sơ này sẽ không thể tiếp tục xử lý được. Trong trường hợp anh/chị muốn tiếp tục xử lý hồ sơ cho đối tượng đó thì bắt buộc anh/chị phải lập hồ sơ mới và xử lý lại từ đầu.

5. Hồ sơ cán bộ báo đã chuyển tiếp lên rồi nhưng vào phần mềm vẫn chưa thấy trong mục hồ sơ chờ tiếp nhận

Khi xử lý hồ sơ, cán bộ báo hồ sơ đã được chuyển đi nhưng khi vào phần mềm để tiếp nhận thì không thấy hồ sơ. Nguyên nhân có thể do anh/ chị chưa đăng nhập vào đúng tài khoản cán bộ tiếp nhận xử lý tiếp theo của hồ sơ này. Để thực hiện, anh chị thao tác như sau:

Bước 1: Anh/chị truy cập chức năng Tra cứu hồ sơ, tiến hành Tìm kiếm hồ sơ theo Mã hồ sơ hoặc Tên đối tượng

Bước 2: Sau khi tìm kiếm hồ sơ, anh chị kiểm tra thông tin trạng thái xử lý của hồ sơ để biết được hồ sơ đó đang ở tài khoản nào.

Bước 3: Anh/Chị nhấn xem Tiến độ xử lý hồ sơ để biết được hồ sơ đã được chuyển đến tài khoản nào.

6. Hồ sơ mai táng phí theo quy trình xử lý hồ sơ của địa phương là 3- 5 ngày nhưng trên phần mềm thì thời gian xử lý hồ sơ là 1- 2 ngày

Bước 1: Tại danh mục Quản lý quy trình, anh/chị chọn Quản lý quy trình và chọn Quản lý thời gian xử lý hồ sơ.

Bước 2: Tại màn hình Quản lý thời gian xử lý hồ sơ, anh/chị chọn Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội.

Bước 3: Anh/chị kiểm tra thông tin thiết lập thời gian xử lý hồ sơ:

  • Trường hợp 1: Nếu thời gian xử lý hồ sơ để trống, tức là thời gian chưa được thiết lập, do đó cần tiến hành bổ sung thông tin theo đúng thời gian quy trình đang áp dụng tại địa phương.

Lưu ý: Thiết lập này do cấp tỉnh thực hiện, cán bộ địa phương liên hệ Sở để báo bổ sung thiết lập

  • Trường hợp 2: Nếu thời gian xử lý đã được thiết lập, anh/chị kiểm tra phần thiết lập này xem đã đúng với quy trình của địa phương hay chưa, nếu chưa thì cần tiến hành điều chỉnh lại thiết lập trên hệ thống cho tương thích.

Lưu ý: Thiết lập này do cấp tỉnh thực hiện, cán bộ địa phương liên hệ Sở để được điều chỉnh lại cho phù hợp

7. Tài khoản văn thư xã khi ấn nút ký số công văn không được

Khi thực hiện ký số và đóng dấu ở tài khoản văn thư anh/chị ấn nút Ký phát hành nhưng không hiển thị được màn hình ký thì sẽ thực hiện kiểm tra lại như sau:

Lưu ý: Anh/chị có thể tham khảo thêm hướng dẫn cài đặt ứng dụng ký số tại đường link sau:

https://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/lists/tailieuhethongqlvbdh/view_detail.aspx?itemid=7

Bước 1: Ký số chỉ được thực hiện trên file PDF. Anh/chị kiểm tra file tải lên đã đúng định dạng PDF hay chưa. Nếu chưa, anh/chị tiến hành thay đổi lại định dạng cho phù hợp.

Bước 2: Khi file đã đúng định dạng PDF, anh/chị tiến hành tải phần mềm ký số mới nhất về bằng cách nhấn vào nút Tải công cụ ký số.

Bước 3: Anh/chị tải và cài đặt phần mềm ký số theo đường dẫn số 6 và số 11 trên Website đang hiển thị.

8. Hồ sơ cán bộ xã đã chuyển xử lý lên huyện nhưng đính thiếu hoặc nhầm công văn và một số file liên quan thì làm thế nào để điều chỉnh hay bổ sung những file đó

Khi cán bộ xã chuyển xử lý hồ sơ lên huyện mà đính kèm nhầm hoặc thiếu file, cần điều chỉnh, bổ sung lại thì anh/chị có thể thao tác như sau:

- Trường hợp cấp huyện chưa tiếp nhận bộ hồ sơ:

Bước 1: Anh/chị truy cập chức năng Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách và nhấn vào mục Hồ sơ đã tiếp nhận và đang chờ xử lý.

Bước 3: Anh chị nhấn nút Lấy lại hồ sơ và thực hiện điều chỉnh hoặc bổ sung thêm những file đính kèm đúng với hồ sơ đó.

- Trường hợp cán bộ huyện đã tiếp nhận hồ sơ:

Cán bộ huyện sẽ thực hiện Yêu cầu bổ sung hồ sơ để cán bộ xã điều chỉnh, bổ sung thêm những file đính kèm cho hồ sơ đó.

9. Hồ sơ cấp xã đã đính kèm đủ file giấy tờ nhưng khi một cửa huyện mở file đính kèm thì thấy thiếu file của hồ sơ thì xử lý thế nào

Khi cán bộ cấp huyện mở file đính kèm lên thấy thiếu file mà cán bộ xã đã đính lên, anh/chị có thể thao tác như sau:

Bước 1: Anh/Chị truy cập mục Tra cứu hồ sơ.

Bước 2: Sau đó anh/chị nhập Mã hồ sơ và Tìm kiếm hồ sơ.

Bước 4: Anh/chị kéo xuống "Thành phần hồ sơ" để kiểm tra thông tin các file.

Bước 5: Tiếp theo, anh/chị ấn vào Thông tin chính sách để kiểm tra file, màn hình sẽ xuất hiện đầy đủ các file trong hồ sơ đã được đính kèm theo.

10. Xem hồ sơ đã được cấp số Quyết định hay chưa

Để kiểm tra xem hồ sơ đã được lãnh đạo cấp số quyết định hay chưa anh/chị có thể thao tác như sau:

Bước 1: Anh/Chị truy cập chức năng Tra cứu hồ sơ.

Bước 2: Anh/Chị nhập để Tìm kiếm hồ sơ theo mã hồ sơ hoặc tên hồ sơ…

Bước 4: Màn hình hiển thị chi tiết hồ sơ, anh/chị nhấn chọn nút Thông tin chính sách để hiển thị chi tiết thông tin chính sách của đối tượng, ở đây anh/chị có thể xem được thông tin về số Quyết định.

11. Xem tiến trình xử lý hồ sơ như thế nào

Để xem tiến trình xử lý hồ sơ anh/chị thao tác như sau:

Bước 1: Anh/Chị truy cập chức năng Tra cứu hồ sơ, sau đó nhập và Tìm kiếm hồ sơ theo mã hồ sơ hoặc tên đối tượng…

Bước 3: Màn hình hiển thị thông tin chi tiết hồ sơ, anh/chị nhấn nút Tiến độ xử lý hồ sơ để xem chi tiết tiến độ xử lý của hồ sơ.

12. Làm thế nào để trả hồ sơ đã được cấp số quyết định cho công dân

Bước 1: Sau khi lãnh đạo cấp số quyết địnhhồ sơ được hoàn trả về tài khoản của cán bộ BTXH cấp xã, cán bộ truy cập vào danh mục Hồ sơ có kết quả chờ tiếp nhận.

Bước 4: Màn hình hiển thị thông tin chi tiết Hồ sơ đã có kết quả, anh/chị thao tác nhấn Chuyển tiếp, màn hình hiển thị thông báo xác nhận, anh/chị nhấn OK để hoàn thành trả hồ sơ cho công dân.

13. Làm cách nào để bổ sung các loại giấy tờ vào hồ sơ khi lãnh đạo yêu cầu

Trường hợp lãnh đạo yêu cầu bổ sung hồ sơ, cán bộ thao tác như sau:

Bước 1: Anh/Chị truy cập vào danh mục Hồ sơ yêu cầu bổ sung.

Bước 4: Anh/chị tiến hành bổ sung thông tin cho hồ sơ, sau đó nhấn Hoàn thành bổ sung để lưu lại.

14. Tại sao không tải lên được các file Tờ trình lãnh đạo xã

Để tải lên tờ trình lãnh đạo xã, tờ trình lãnh đạo huyện và quyết định phê duyệt anh/chị kiểm tra định dạng file. Do ký số chỉ được thực hiện trên file PDF, nên hệ thống chỉ cho phép tải lên file tờ trìnhfile quyết định ở định dạng PDF. Vì vậy, nếu file chưa đúng định dạng, anh/chị vui lòng tiến hành thay đổi định dạng file cho phù hợp.

Last updated