3.2. Kiểm tra Thiết lập cán bộ thụ lý hồ sơ

LƯU Ý: Thẩm quyền thiết lập cán bộ thụ lý hồ sơ do cán bộ cấp Tỉnh, cán bộ BTXH cấp Huyện thực hiện. Sau bước thiết lập quy trình xử lý tại địa phương, anh/chị cần thiết lập cán bộ thụ lý hồ sơ để thêm tài khoản các tác nhân tham gia xử lý hồ sơ vào quy trình, như vậy mới có thể thực hiện được thao tác chuyển tiếp hồ sơ cho tài khoản cán bộ tiếp nhận. ⭐ Bước 1: Tại Menu của hệ thống, anh/chị chọn chức năng Quản lý quy trình, chọn Quản lý quy trình, chọn Quản lý cán bộ thụ lý hồ sơ.

⭐ Bước 2: Tại giao diện Quản lý cán bộ thụ lý hồ sơ, anh/chị chọn:

⭐ Bước 3: Sau khi chọn Thêm cán bộ, hệ thống hiển thị màn danh sách tài khoản:

Tại cột Thao tác, anh/chị chọn Thêm cán bộ theo tên tài khoản để tham gia vào quy trình xử lý hồ sơ theo vai trò đã lựa chọn.

Sau đó, màn thông báo 'Bạn chắc chắn muốn thêm cán bộ' hiển thị, anh/chị nhấn OK.

⭐ Bước 4: Sau thao tác xác nhận, hệ thống sẽ thông báo Thao tác thành công.

Anh/chị đã cập nhật thành công Quy trình thiết lập cán bộ thụ lý hồ sơ.

Last updated