10 B. Cập nhật thông tin đối tượng bằng Excel (không liên quan đến chính sách)

Lưu ý:

  • Chức năng này hỗ trợ anh/chị cập nhật các thông tin không liên quan đến chính sách cho đối tượng như: Ngày sinh, Địa chỉ chi tiết, Giới tính, Dân tộc, Thông tin liên quan QĐ (Số QĐ, Hưởng/Thôi hưởng từ ngày, Ngày ký QĐ hưởng/thôi hưởng), Thông tin chi trả.

  • Trường thông tin không cập nhật được bao gồm: Họ và tên, CCCD, Chính sách đang hưởng, Số tiền hưởng, Kỳ truy lĩnh, Tiền truy lĩnh.

  • Chức năng chỉ hỗ trợ các đối tượng đã có CCCD trên dữ liệu hệ thốngphải trùng với CCCD trên file excel cập nhật của anh/chị (bắt buộc 9 số hoặc 12 số, khác sẽ không cập nhật được). Nếu đối tượng không có dữ liệu CCCD hoặc khác dữ liệu CCCD so với file excel cập nhật của anh/chị, anh/chị tiến hành bổ sung, điều chỉnh trực tiếp trên hệ thống.

Video hướng dẫn:

Bước 1: Anh/chị truy cập Quản lý đối tượng trong menu, Chọn Cập nhật đối tượng từ excel.

Tại đây, anh chị có thể tải mẫu excel có dữ liệu về theo cả quận/huyện (chọn chung là Tất cả phường/xã) hoặc đơn lẻ từng Xã/phường (chọn xã/phường muốn tải).

-> Anh/Chị tiến hành giải nén file đã tải về.

Bước 2: Anh/Chị tiến hành nhập, bổ sung, điều chỉnh... dữ liệu trên file excel.

Lưu ý:

  • Tại cột Loại biến động, anh/chị phải chọn 'Điều chỉnh thông tin, CS'.

  • Các trường thông tin MÀU VÀNG là những trường thông tin 'CỐ ĐỊNH, KHÔNG THAY ĐỔI ĐƯỢC' bằng chức năng cập nhật này. (Lưu ý: Anh/Chị có thể 'KHÔNG CẦN NHẬP' thông tin cho cột Phân loại đối tượng hưởng và cột Số tiền)

Hướng dẫn nhập thông tin chi trả theo HÌNH THỨC NHẬN TIỀN có dạng mẫu sau:

  • Tiền mặt: <Chỉ cần tích chọn hình thức chi trả là Tiền mặt>

  • Ngân hàng: Nhập các thông tin thành toán qua tài khoản ngân hàng như Chủ tài khoản <bắt buộc nhập>, Số tài khoản <bắt buộc nhập>, Tên ngân hàng <bắt buộc chọn>, Chi nhánh ngân hàng <không bắt buộc nhập>.

  • Ví điện tử: Nhập các thông tin thanh toán qua ví điện tử như Số điện thoại người nhận <bắt buộc nhập>, Tên chủ ví điện tử <bắt buộc nhập>, Loại ví điện tử <bắt buộc chọn>

Bước 3: Sau khi nhập thông tin biến động đối tượng, anh/chị tiến hành chuẩn hóa file excel lên hệ thống:

3.2.Sau đó, nhấn nút Tải tệp lên để kiểm tra dữ liệu cần chuẩn hóa vào hệ thống.

Bước 4: Anh/chị tiến hành kiểm tra lại dữ liệu trước khi xác nhận hoàn thành chuẩn hóa dữ liệu lên hệ thống:

4.1.Để kiểm tra dữ liệu, anh/chị nhấn vào tên phường/xã tương ứng để xem lại, kiểm tra dữ liệu hoặc xử lý 1 số dữ liệu chưa hợp lệ, không tìm được trong danh mục hệ thống, sai logic...

4.2.Màn hình hiển thị dữ liệu cần kiểm tra trước khi xác nhận chuẩn hóa dữ liệu lên hệ thống.

Anh/Chị tiến hành kiểm tra và chỉnh sửa/bổ sung thông tin trực tiếp trên màn.

Lưu ý:

Nếu số bản ghi hợp lệ không bằng tổng số bản ghi, anh/chị lưu ý:

  • Hệ thống sẽ hiển thị những bản ghi không hợp lệ lên đầu tiên và bản ghi màu có màu hồng nhạt.

  • Đối tượng có trường thông tin sai ở đâu, hệ thống báo đỏ ở trường thông tin đó.

Bước 5: Xác nhận chuẩn hóa dữ liệu lên hệ thống:

-> Hệ thống thông báo thành công.

-> Anh/Chị hoàn thành thao tác.

Anh/Chị tiến hành kiểm tra lại dữ liệu đối tượng

Last updated