7.1. Thôi hưởng chính sách

Lưu ý:

  • Chức năng hỗ trợ anh/chị thôi hưởng chính sách cho đối tượng do đối tượng hết hưởng, do chết, do chuyển đi hoặc do một vài lí do khác,...

Bước 2: Màn Cập nhật thông tin đối tượng xuất hiện.

Bước 3: Màn chỉnh sửa chính sách đối tượng hiển thị, anh/chị tiến hành cập nhật trạng thái cho chính sách của đối tượng.

Tại trường Trạng thái, anh/chị chọn Thôi hưởng (chuyển đi/ Cắt chết/ Khác).

Sau đó, nhập các thông tin tương ứng với lí do thôi hưởng đã chọn như Số QĐ thôi hưởng, Ngày Thôi hưởng, Ngày chết, Lý do thôi hưởng,...

Last updated