6. Thiết lập biểu mẫu quyết định

Cán bộ thực hiện thiết lập là "cán bộ Công chức Lao động Thương binh - Xã hội cấp huyện".

Lưu ý:

Thao tác được thực hiện trên phân hệ Quản lý đối tượng BTXH (MIS). Để chuyển từ phân hệ Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội (DVC) sang phân hệ Quản lý đối tượng BTXH (MIS), anh/chị thực hiện:

  • Tại màn hình bàn làm việc bên DVC, anh/chị chọn Quản lý ĐT BTXH hệ thống sẽ chuyển sang phân hệ Quản lý đối tượng BTXH (MIS).

  • Hoặc đăng nhập theo đường liên kết misposasoft.molisa.gov.vn

Sau khi đẩy file lên phần Chọn tệp, anh/ chị tiến hành áp dụng mẫu này lên hệ thống, nếu:

  • Nếu anh/chị muốn dùng mẫu này cho các chính sách địa phương mở rộng -> Ấn nút Tải lên.

  • Nếu anh/chị muốn dùng mẫu này cho toàn bộ chính sách thuộc ND20 -> Ấn nút Tải lên TW.

Video hướng dẫn

Last updated