Links

5. Rà soát Mã định danh dân cư

Cán bộ thực hiện thiết lập là cán bộ Công chức Lao động Thương binh - Xã hội cấp huyện, là kết quả sau khi rà soát dữ liệu đối tượng BTXH với C06 dữ liệu dân cư
Hiện nay dữ liệu đối tượng BTXH trong CSDL BTXH đã tiến hành kết nối định danh dân cư và trả lại kết quả sau khi rà soát. Các thao tác để kiểm tra, rà soát lại kết quả Rà soát mã định danh dân cư như sau:
Bước 1: Tại menu của hệ thống anh chị chọn mục chức năng khác, tích chọn chức năng Rà soát mã định danh dân cư
Bước 2: Anh chị tiến hành lọc dữ liệu theo Đơn vị hành chính (cấp Phường/xã, Thôn/Tổ), Trạng thái ( Đã xác thức, lệch thông tin, không thấy thông tin) và ấn nút Tìm kiếm
Bước 3: Ấn Xuất Excel để tải dữ liệu tìm kiếm về máy.
Để xuất dữ liệu đối tượng không có CCCD/CMND, anh chị để trạng thái về tất cả và tích ô không có CCCD/CMND, ấn Tìm kiếm.
Gửi rà soát thông tin đối tượng với CSDL dân cư Quốc gia
Chức năng cho phép Anh/chị thao tác thực hiện gửi xác thực thông tin đối tượng với CSDL dân cư Quốc gia.
Bước 1: Tại màn hình Cảnh báo rà soát mã định danh đối tượng với CSDL dân cư Quốc gia, Anh chị tiến hành lọc dữ liệu theo Đơn vị hành chính (cấp Phường/xã, Thôn/Tổ), Trạng thái ( Đã xác thức, lệch thông tin, không thấy thông tin) và ấn nút Tìm kiếm
Bước 2: Anh/chị tích chọn các đối tượng hoặc tích chọn tất cả các đối tượng. Sau đó anh chị tích chọn
để gửi xác thực.
Video tham khảo