5. Rà soát Mã định danh dân cư

Cán bộ thực hiện thiết lập là cán bộ Công chức Lao động Thương binh - Xã hội cấp huyện, là kết quả sau khi rà soát dữ liệu đối tượng BTXH với C06 dữ liệu dân cư

Video tham khảo:

5.1. Hướng dẫn tra cứu rà soát định danh

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

Bước 1: Anh/ chị truy cập Chức năng khác => chọn Rà soát mã định danh => chọn Đơn vị hành chính cần tra cứu => ấn Tìm kiếm.

Tại màn hình này, anh/chị có thể xem được số lượng và trạng thái rà soát của các đối tượng:

  • Chưa gửi rà soát: Các đối tượng chưa được gửi đi rà soát.

  • Lệch thông tin: Đối tượng đã được trả kết quả và bị lệch một trong các thông tin như Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, Dân tộc.

  • Không thấy thông tin: Đối tượng đã được trả kết quả, CCCD của đối tượng chưa chính xác.

  • Chờ xác thực: Các đối tượng đã được gửi rà soát và đang chờ trả kết quả xác thực.

  • Đã xác thực: Các đối tượng đã được rà soát thành công, thông tin đối tượng chính xác.

  • Không có CCCD: Các đối tượng bị thiếu thông tin CCCD.

Bước 2: Để tra cứu chi tiết thông tin danh sách từng trạng thái, anh/chị chọn Trạng thái (Chưa gửi rà soát, Đã xác thực, Lệch thông tin, Không thấy thông tin, Chờ xác thực) => ấn Tìm kiếm.

Sau đó anh/chị có thể ấn Xuất Excel để tải được danh sách đối tượng về máy.

Lưu ý: Để xem danh sách đối tượng Không có thông tin CCCD/CMND, anh/ chị thực hiện chọn trạng thái là Chọn tất cả, tích chọn ô Không có CCCD/CMND sau đó Tìm kiếm và Xuất Excel tải về máy.

5.2. Hướng dẫn cách gửi đi rà soát rà soát mã định danh

5.2.1. Gửi Xác thực định danh cho từng đối tượng.

Lưu ý:

  • Chức năng này áp dụng cho các đối tượng Thêm mới, Chưa gửi rà soát, đã gửi rà soát mà bị Lệch thông tin, Không tìm thấy thông tin.

  • Chức năng này sẽ trả về kết quả trực tiếp luôn cho đối tượng ngay sau khi ấn nút Xác thực định danh

  • Đối với đối tượng đã được trả kết quả Đã xác thực sẽ không hiển thị nút chức năng Xác thực định danh.

Sau đây là chi tiết thao tác các bước thực hiện:

Bước 1: Anh/chị mở hồ sơ đối tượng Thêm mới, Chưa gửi rà soát hoặc đã gửi rà soát mà bị Lệch thông tin, Không tìm thấy thông tin, sau khi nhập đầy đủ các thông tin và chính sách sẽ xuất hiện nút Xác thực định danh.

Bước 2: Anh/chị nhấn nút Xác thực định danh, thông tin đối tượng sẽ được đối chiếu và trả về kết quả trực tiếp luôn.

5.2.2. Chức năng xác thực định danh hàng loạt cho đối tượng

5.2.2.1. Đối với trường hợp đối tượng chưa gửi rà soát

Bước 1: Tại màn hình chức năng Rà soát mã định danh, anh/chị chọn Đơn vị hành chính => chọn Trạng thái là Chưa gửi rà soát. Sau đó nhấn Tìm kiếm để hiển thị danh sách đối tượng.

Bước 2: Sau khi danh sách hiển thị, anh/ chị tích chọn cho hồ sơ muốn gửi rà soát, sau đó nhấn Gửi xác thực. Để gửi rà soát hàng loạt anh/chị có thể tích chọn ô vuông trên đầu để chọn tất cả các hồ sơ, sau đó Gửi xác thực.

Lưu ý: Nút Gửi xác thực chỉ xuất hiện sau khi anh/chị đã tích chọn đối tượng

5.2.2.2. Đối với trường hợp đối tượng đã có kết quả rà soát, cần gửi đi lại rà soát

Sau khi C06 trả kết quả về là Lệch thông tin hoặc Không tìm thấy thông tin, anh/chị cần kiểm tra lại và điều chỉnh các thông tin cho đối tượng. Sau đó, anh/chị tiến hành thao tác Gửi lại rà soát, do hệ thống sẽ không tự động cập nhật, gửi đi thông tin đã điều chỉnh của đối tượng.

Để thực hiện, anh/chị làm theo các bước sau:

Bước 1: Tại màn hình chức năng Rà soát mã định danh, anh /chị chọn trạng thái là Lệch thông tin và Không thấy thông tin. Sau đó nhấn Tìm kiếm để hiển thị danh sách đối tượng.

Bước 2: Anh/chị tích chọn cho các đối tượng hoặc tích chọn nhanh tất cả đối tượng rồi sau đó nhấn Gửi xác thực để xác thực.

Ngoài ra, trong trường hợp anh/chị muốn gửi đi rà soát lại cho một số đối tượng cụ thể, anh/chị có thể tìm kiếm trực tiếp đối tượng đó bằng cách: nhập Họ và tên/ CCCD/ CMND => ấn Tìm kiếm sẽ xuất hiện đối tượng cần tìm. Sau đó anh/chị tiếp tục ấn tích chọn và Gửi xác thực.

Last updated