14. Hướng dẫn chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng

Video hướng dẫn:

A. Hướng dẫn cách cập nhập thông tin thanh toán qua tài khoản ngân hàng/ ví điện tử

Để tiến hành cập nhật thông tin Tài khoản ngân hàng hoặc Ví điện tử của đối tượng lên hệ thống, anh/chị có thể thực hiện theo 02 cách: Nhập trực tiếp thông tin tài khoản/ ví điện tử cho từng đối tượng trên hệ thống hoặc Cập nhật thông tin tài khoản/ ví điện tử đồng loạt cho đối tượng bằng chức năng cập nhật Excel.

1. Nhập thông tin tài khoản/ ví điện tử trực tiếp cho từng đối tượng trên hệ thống

Bước 1: Anh/Chị vào mục “Hồ sơ đối tượng” tìm kiếm đối tượng cần cập nhật thông tin tài khoản.

Bước 2: Anh/Chị bấm vào Tên đối tượng hoặc nút “Chỉnh sửa thông tin đối tượng”.

Bước 3: Tại màn hình Cập nhập thông tin đối tượng, anh/chị click vào “Thông tin chi trả

  • Đối với đối tượng chi trả qua tài khoản ngân hàng, anh/chị tích chọn vào ô “Tài khoản ngân hàng” => điền các thông tin liên quan: Số Tài khoản, Chủ Tài Khoản, Tên Ngân hàng, Chi nhánh Ngân hàng (nếu có).

  • Đối với đối tượng chi trả qua Ví điện tử, anh/chị tích chọn vào ô “Ví điện tử” => điền các thông tin bắt buộc liên quan: Loại ví điện tử, Chủ ví điện tử, Số điện thoại người nhận.

Lưu ý:

  • Để thanh toán được qua tài khoản ngân hàng cho đối tượng, các thông tin Chủ tài khoản, Số tài khoản, Tên Ngân hàng là bắt buộc.

  • Để thanh toán qua Ví điện tử: Loại ví điện tử, Chủ ví điện tử, Số điện thoại người nhậnbắt buộc.

Bước 4: Sau khi bổ sung thông tin, bấm chọn “Lưu và đóng”.

2. Nhập thông tin tài khoản đồng loạt bằng chức năng “Cập nhập Excel”

Để bổ sung thông tin tài khoản hàng loạt cho đối tượng, anh/chị khai thác chức năng Cập nhật bổ sung thông tin cho đối tượng bằng Excel theo hướng dẫn tại đường liên kết Cập nhật thông tin đối tượng bằng Excel (không liên quan đến chính sách).

B. Hướng dẫn khai thác Danh sách đối tượng chi trả qua tài khoản (Báo cáo CT_02)

Bước 1: Anh/Chị bấm chọn mục ”Báo cáo tổng hợp”. Sau đó chọn mẫu báo cáo “BTXH_CT_02” như ảnh.

Bước 2: Tại màn hình, anh/chị chọn kỳ để xuất báo cáo.

Bước 3:

  • Nếu anh/chị muốn xem “Danh sách chi trả” cho tất cả các đối tượng, anh/chị chọn “Tất cả”. Sau đó ấn nút “Xem báo cáo”.

  • Nếu anh/chị muốn xem “Danh sách chi trả” theo phương thức tiền mặt, anh/chị chọn “Tiền mặt”. Sau đó anh/chị ấn nút “Xem báo cáo”.

  • Nếu anh/chị muốn xem “Danh sách chi trả” theo phương thức tài khoản, anh/chị chọn “Tài khoản”. Tại đây anh/chị có thể lọc theo ngân hàng Sau đó anh/chị ấn nút “Xem báo cáo”.

  • Nếu anh/chị muốn xem “Danh sách chi trả” theo phương thức Ví điện tử, anh/chị chọn “Ví điện tử”. Sau đó anh/chị ấn nút “Xem báo cáo”.

Bước 4: Sau khi đã chọn danh sách chi trả, anh chị có thể tải danh sách về máy bằng cách chọn định dạng file sau đó bấm “Tải về”.

Last updated