11. Khai thác báo cáo

Bước 1: Tại menu anh chị chọn mục Báo cáo thống kê.

Bước 2: Tại dòng thông tin báo cáo thống kê anh chị muốn xem, bấm vào tên báo cáo hoặc bấm chọn Xem chi tiết để xem thông tin báo cáo đó.

Bước 3: Lựa chọn các tiêu chí anh chị mong muốn bằng các bộ lọc. Rồi bấm chọn Tìm kiếm.

Video hướng dẫn:

Last updated