8. Bổ sung hồ sơ Huyện yêu cầu

Hướng dẫn Cập nhật hồ sơ do Cấp Huyện yêu cầu bổ sung.

Bước 1: Tại thanh Menu, anh/ chị chọn Hồ sơ yêu cầu bổ sung, chọn HS lãnh đạo yêu cầu bổ sung.

Bước 3: Sau khi tiếp nhận yêu cầu bổ sung, anh/chị chọn HS đang bổ sung.

Bước 4: Tại màn Cập nhật hồ sơ, anh/chị tiến hành cập nhật bổ sung, chỉnh sửa cho hồ sơ đối tượng.

Lưu ý:

<Bổ sung, thay thế,... giấy tờ công văn gửi phòng lao động>

Bước 7: Để xem danh sách hồ sơ bổ sung đã gửi lại (đã hoàn thành bổ sung) cho cấp huyện, anh/chị chọn HS đã bổ sung cho lãnh đạo.

-> Anh/Chị hoàn thành bổ sung do huyện yêu cầu

Video hướng dẫn:

Last updated