☑️Đăng nhập

Để truy cập vào hệ thống cán bộ cấp Huyện làm theo các bước sau:

Bước 1: Nhập đường dẫn dvcbtxh.molisa.gov.vn vào trình duyệt trên máy tính.

Bước 2: Tại màn hình đăng nhập, anh chị nhập thông tin tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản của mình rồi chọn nút "Đăng nhập".

Video hướng dẫn

Last updated