2. Tìm kiếm, xem thông tin hồ sơ đối tượng

Chức năng này cho phép người dùng thực hiện tìm kiếm và tra cứu thông tin về đối tượng BTXH có trên hệ thống.

Tìm kiếm đối tượng

Bước 1: Tại mục Phân hệ QLĐT BTXH anh chị chọn Quản lý đối tượng BTXH.

Bước 2: Màn hình phân hệ Quản lý đối tượng BTXH hiện thị. Tại màn hình giao diện hệ thống, bấm chọn biểu tượng Tìm kiếm. Hệ thống hiển thị thanh tìm kiếm đối tượng.

Bước 3: Anh/Chị nhập các thông tin liên quan của đối tượng muốn cập nhật thông tin, chính sách vào các trường thông tin ở thanh tìm kiếm (Anh/Chị cũng có thể chọn Tìm kiếm nâng cao để điền thêm các trường thông tin tìm kiếm khác)

Bước 4: Bấm chọn Tìm kiếm, hệ thống hiển thị danh sách các đối tượng phù hợp với các tiêu chí tìm kiếm đã chọn trước đó.

Ghi chú: Trong màn hình Danh sách đối tượng, anh/chị có thể thao tác để xem các thông tin liên quan tới đối tượng như: chỉnh sửa đối tượng, lịch sử biến động, nhật kí chi trả đối tượng.

Xem thông tin chi tiết đối tượng

Khi ấn vào biểu tượng này, hệ thống sẽ chuyển tới màn hình Cập nhật thông tin đối tượng. Ở đây anh/chị có thể xem thông tin chi tiết của đối tượng hưởng chính sách.

Bổ sung thông tin đối tượng

Khi ấn vào biểu tượng này, hệ thống sẽ chuyển tới màn hình Cập nhật thông tin đối tượng. Ở đây anh/chị có thể xem thông tin cá nhân của đối tượng hưởng chính sách và tiến hành chỉnh bổ sung các trường thông tin sau đó bấm Bấm nút hoặc hoặc để lưu đối tượng nếu cần thiết.

Lịch sử biến động

Khi ấn vào biểu tượng này, hệ thống sẽ chuyển tới màn hình Lịch sử và chi trả của đối tượng. Ở đây anh/chị có thể xem các thông tin về chính sách mà đối tượng đang hưởng BTXH, lịch sử biến động của đối tượng BTXH.

Last updated