3. Xem quy trình xử lý hồ sơ tại địa phương

Lưu ý: Thẩm quyền thiết lập Quy trình xử lý hồ sơ ở địa phương, do cấp Tỉnh thực hiện. Vì vậy, cán bộ Xã chỉ được xem các thông tin tỉnh đã thiết lập. Nếu cần điều chỉnh, anh/chị vui lòng liên hệ cấp tỉnh để được hỗ trợ.

Để xem thiết lập Quy trình xử lý hồ sơ tại địa phương, anh chị thao tác như sau:

Bước 1: Tại Menu của hệ thống, anh/ chị chọn chức năng Quản lý quy trình. Sau đó chọn Quản lý quy trình tại địa phương.

Bước 2: Màn hình hiển thị Quy trình xử lý hồ sơ đang được áp dụng tại địa phương.

Last updated