Links

11. Bổ sung hồ sơ Huyện yêu cầu

Hướng dẫn Cập nhật hồ sơ do Cấp Huyện yêu cầu bổ sung.
Bước 1: Từ thanh Menu, anh/ chị chọn Hồ sơ yêu cầu bổ sung.
Bước 2: Nhấn chọn Tab HS Lãnh đạo yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Nhấn
và chọn Tiếp nhận yêu cầu.
Bước 4: Nhấn chọn Tab HS đang bổ sung.
Bước 5: Chọn Cập nhật hồ sơ.
--> Sau khi cập nhật bổ sung thông tin hồ sơ, anh/ chị nhấn chọn Cập nhật.
Bước 6: Sau đó quay lại màn Hồ sơ đang bổ sung và chọn Hoàn thành bổ sung. Lúc này hồ sơ sẽ được tự động chuyển lại về cấp Huyện xử lý.
Video hướng dẫn: