Links

1. Thiết lập hiển thị

Chức năng hỗ trợ anh chị thiết lập các trường thông tin hiển thị ngoài màn hình chính phục vụ công tác lọc, kiểm tra, xuất dữ liệu
Bước 1: Tại Mục Quản lý hồ sơ đối tượng, Anh/chị chọn chức năng Hồ sơ đối tượng, Màn hồ sơ đối tượng hiện ra, tích chọn răng cưa
ở góc phải bên trên và chọn Cấu hình hiển thị
Bước 2: Tại cửa số Cấu hình hiển thị, anh chí sẽ thấy 2 cột thông tin: Không hiển thị và Hiển thị.
Những trường thông tin anh chị muốn hiển thị, anh/chị tích chọn trường thông tin tương ứng bên cột không hiển thị và chọn mũi tên chỉ sang phải
Những trường thông tin anh chị không muốn hiển thị, anh/chị tích chọn trường thông tin tương ứng bên cột hiển thị và chọn mũi tên chỉ sang trái
Bước 3: Anh chị bấm nút Quay lại để kiểm tra số lượng và trình tự sắp xếp của các trường thông tin đối tượng tại màn Hồ sơ đối tượng
Lưu ý: Nút
là thiết lập ban đầu của hệ thống với giao diện hiển thị gồm 9 trường thông tin: Họ tên, CCCD, Ngày sinh, Dân tộc, Xã/Phường, Thôn/tổ, Phân loại đối tượng, Người chăm sóc, Người được chăm sóc
Video hướng dẫn