Links

3. Xem thiết lập quy trình xử lý hồ sơ tại địa phương

Cán bộ thực hiên thiết lập là cán bộ cấp Tỉnh
Bước 1: Tại Menu của hệ thống, anh/ chị chọn chức năng Quản lý quy trình. Sau đó chọn Quản lý quy trình tại địa phương.
Bước 2: Màn hình hiển thị Quy trình xử lý hồ sơ tại địa phương.

Video hướng dẫn: