1. Thiết lập tài khoản

Để thiết lập cho tài khoản của mình, anh/chị tiến hành thao tác theo các bước sau:

Video hướng dẫn

Last updated