Links

1. Thiết lập tài khoản

Để thiết lập cho tài khoản của mình, anh/chị tiến hành thao tác theo các bước sau:
Bước 1: Tại bàn làm việc sau, anh/chị chọn biểu tượng
, chọn Thông tin cá nhân.
Bước 2: Hệ thống hiển thị màn Cập nhật thông tin cá nhân, anh/chị tiến hành điều chỉnh các thông tin cá nhân. Sau đó, nhấn
để lưu lại.

Video hướng dẫn