7. Tra cứu hồ sơ

Chức năng hỗ trơ Anh/chị tra cứu, xem và xuất excel danh sách hồ sơ theo các tiêu chí tìm kiếm

Bước 1: Ở bàn làm việc, Anh/Chị chọn Tra cứu hồ sơ trong mục TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ tại thanh menu bên trái màn hình.

Bước 2: Màn hình tra cứu hồ sơ sẽ hiển thị gồm các tùy chọn để tra cứu hồ sơ và danh sách hồ sơ ở dưới.

Đây là danh sách các hồ sơ trong xã có trên hệ thống tại địa phương mà anh chị phụ trách.

Ngoài ra Anh chị có thể tra cứu danh sách hồ sơ bằng cách nhập thông tin vào các trường ở phần Tra cứu hồ sơ. Các thông tin về tỉnh, huyện và xã sẽ là các thông tin mặc định của địa phương Anh/Chị đang quản lý. Anh/Chị có thể nhấn chọn thôn tổ cần tìm, sau đó chọn mã thủ tục hành chính. rồi chọn loại đối tượng. loại đối tượng sẽ được hiển thị tùy theo mã thủ tục hành chính mà anh chị đã chọn

Chọn khoảng thời gian nộp: ngày nộp từ ngày bao nhiêu tới ngày bao nhiêu. Sau khi chọn khoảng thời gian nộp, Anh/Chị chọn trạng thái hồ sơ của hồ sơ.

Ngoài ra, Anh/Chị có thể nhập từ khóa tìm kiếm. Ví dụ như nhập tên của đối tượng hồ sơ. Sau đó Anh/Chị nhấn tìm kiếm hoặc nhấn phím enter ở bàn phím. Hệ thống sẽ thực hiện tìm kiếm theo các thông tin Anh/Chị đã chọn và hiển thị kết quả lên phần danh sách hồ sơ ở dưới.

Bước 3: Sau khi danh sách hồ sơ hiển thị. nếu anh chị muốn xem lại hồ sơ của một đối tượng, anh chị có thể thực hiện 1 trong 2 cách sau:

  • Cách 1: Anh/Chị nhấn vào những trường có màu xanh như Mã hồ sơ, Thủ tục hành chính, Đối tượngThông tin đối tượng của hồ sơ đó.

  • Cách 2: Anh/Chị chọn di chuột vào icon ở cột cột thao tác, chọn xem chi tiết sau các thao tác này, hệ thống sẽ hiển thị màn hình xem lại hồ sơ.

Bước 4: Đây là các thông tin hồ sơ của đối tượng vừa chọn.

Bước 5: Để quay lại màn hình danh sách hồ sơ. Anh/Chị chọn quay lại.

VIDEO HƯỚNG DẪN:

Last updated