5. Thiết lập biểu mẫu

Cán bộ thực hiện thiết lập là cán bộ Công chức Lao động Thương binh - Xã hội cấp Trung ương

Lưu ý: Thao tác được thực hiện trên phân hệ Quản lý đối tượng BTXH. Để chuyển từ phân hệ Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội sang phân hệ Quản lý đối tượng BTXH, tại màn hình bàn làm việc Anh/Chị chọn Quản lý đối tượng BTXH hệ thống sẽ chuyển sang phân hệ Quản lý đối tượng BTXH.

Bước 2: Cửa sổ quản lý mẫu in mở ra, anh chị chọn mẫu quyết định cần chỉnh sửa và ấn Tải mẫu TW về.

Bước 3: Mở file mẫu TW đã tải về về trong Word, Anh/chị thao tác chỉnh sửa định dạng, thêm/sửa/xoá nội dung phù hợp với nhu cầu

Bước 4: Sau khi sửa xong mẫu, Anh/chị tiến hành tải mẫu đã chỉnh sửa lên bằng thao tác tích chọn tệp, đính kèm mẫu word quyết định vừa chỉnh sửa, và ấn nút Tải lên (Nếu anh/chị muốn dùng mẫu này cho các chính sách địa phương mở rộng) và ấn nút Tải lên TW (Nếu anh/chị muốn dùng mẫu này cho toàn bộ chính sách thuộc ND20)

Video hướng dẫn

Last updated