2. Thiết lập biểu mẫu quyết định

Chức năng hỗ trợ địa phương có thể thiết kế và sử dụng mẫu quyết định địa phương cho các mẫu thưởng trợ cấp, thôi hưởng, điều chỉnh, MTP

Thiết lập mẫu in

Bước 2: Cửa sổ quản lý mẫu in mở ra, anh chị chọn mẫu quyết định cần chỉnh sửa và ấn Tải mẫu TW về.

Bước 3: Mở file mẫu TW đã tải về về trong Word, Anh/chị thao tác chỉnh sửa định dạng, thêm/sửa/xoá nội dung phù hợp với nhu cầu

Bước 4: Sau khi sửa xong mẫu, Anh/chị tiến hành tải mẫu đã chỉnh sửa lên bằng thao tác tích chọn tệp, đính kèm mẫu word quyết định vừa chỉnh sửa, và ấn nút Tải lên (Nếu anh/chị muốn dùng mẫu này cho các chính sách địa phương mở rộng) và ấn nút Tải lên TW (Nếu anh/chị muốn dùng mẫu này cho toàn bộ chính sách thuộc ND20)

Video hướng dẫn

In quyết định

Sau khi thiết lập mẫu in cho các mẫu quyết định lên hệ thống, anh/chị tiến hành in quyết định cho các biến động tăng , giảm phát sinh trong tháng.

Bước 1: Anh/chị truy cập Hồ sơ quyết định trong mục Quản lý đối tượng. Tại đây anh chị tiến hành tìm đối tượng cần in theo các tiêu chí lọc

Bước 2: Cuối dòng thông tin đối tượng, anh/chị ấn nút răng cưa , chọn In QĐ

Ngoài ra anh/chị có thể tích chọn nhiều hồ sơ cùng lúc để in quyết định hàng loạt, bấm chọn răng cưa trên bảng danh sách đối tượng, và ấn In QĐ hàng loạt

Bước 3: Để xem nội dung trước quyết định bản online, anh/chị bấm Xem bản in, anh/chị muốn tải quyết định về máy ấn Tải mẫu in (Vì bản online trên trình duyệt không được hỗ trợ đầy đủ các định dạng văn bản, do vậy anh/chị tránh tải trên màn hình Xem bản in, Nên ấn nút Tải bản in để xem đầy đủ các ký hiệu và định dạng)

Last updated