8. Thiết lập chính sách

Cán bộ thực hiện thiết lập là cán bộ Công chức LĐTBXH cấp Trung ương, hỗ trợ thiết lập mức hưởng chung, thay đổi tên phân loại chính, thêm mới chính sách riêng của địa phương

Lưu ý: Thao tác được thực hiện trên phân hệ Quản lý đối tượng BTXH. Để chuyển từ phân hệ Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội sang phân hệ Quản lý đối tượng BTXH, tại màn hình bàn làm việc Anh/Chị chọn Quản lý đối tượng BTXH hệ thống sẽ chuyển sang phân hệ Quản lý đối tượng BTXH.

Để truy cập chức năng này, tại menu của hệ thống, anh chị chọn Quản trị hệ thống, chọn Thiết lập chính sách

Thiết lập mức hưởng chung

Bước 2: Màn hình cập nhập chính sách mở ra, anh chị tích chọn danh mục hành chính (nếu là cấp trung ương có thể nâng mức hưởng đồng loạt cho toàn quốc hoặc cho từng đơn vị tỉnh/ thành phố tích chọn), sau đó sửa, nhập bổ sung các thông tin chính sách, như mức hưởng, hiệu lực, quyết định, mô tả,….

Bước 3: Ấn lưu lại để hoàn thành thao tác

Chỉnh sửa tên phân loại đối tượng

Bước 3: Màn cập nhập phân loại đối tượng mở ra, anh chị tiến hành nhập, sửa nhưng tông tin liên quan như: tên, hệ số, số tiền,… và ấn Lưu lại để kết thúc thao tác.

Thêm mới chính sách riêng của địa phương

Bước 2: Tích chọn đơn vị hành chính cần thêm chính sách riêng của địa phương

Bước 3: Tại đâu anh chị bấm sang tap Theo địa phương, và tích thêm mới

Bước 4: Màn thêm mới phân loại đối tượng hưởng hiện ra, anh chị điền các thông tin liên quan như: Tên phân loại đối tượng, hệ số, số tiền, ngày áp dụng …. tích Trạng thái sử dụng và ấn Lưu lại

Last updated