2. Quy trình thực hiện

Trong quy trình MTP liên thông chia làm 2 TH:

Trường hợp 1: Hồ sơ làm thủ tục mai táng phí liên thông cho đối tượng đang hưởng TCXH

Trường hợp 2: Hồ sơ làm thủ tục mai táng phí liên thông cho đối tượng hưởng tuất BHXH

Last updated