8. Khai thác báo cáo theo biểu mẫu của bộ

Hệ thống cung cấp tính năng cho phép người dùng khai thác, tổng hợp các báo cáo theo biểu mẫu của Bô. Để khai thác một biểu mẫu báo cáo bất kỳ, anh/ chị thực hiện thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Tại bàn làm việc của mình, anh/chị chọn mục "Báo cáo thống kê" trên thanh menu của hệ thống. Màn hình sẽ hiển thị danh sách các báo cáo thống kê.

Bước 2: Tại màn hình danh sách báo cáo - thống kê, anh/chị tìm loại báo cáo mà mình cần khai thác rồi chọn "Xem chi tiết"

Bước 3: Tại màn hình chi tiết của báo cáo, anh/chị có thể tiến hành khai thác thông tin bằng nhiều cách như:

  • Xem thông tin báo cáo tổng hợp hoặc báo cáo rút gọn từ các bộ lọc của hệ thống

  • Xuất file báo cáo về máy tính dưới nhiều định dạng khác nhau như: PDF, docx,CSV, image,....

  • In trực tiếp báo cáo từ hệ thống

Video hướng dẫn:

Last updated