4. Tìm kiếm và xem hồ sơ đối tượng

Chức năng hỗ trơ Anh/chị tìm kiếm, xem và xuất excel danh sách đối tượng theo các tiêu chí tìm kiếm

Bước 1: Tại Mục Quản lý hồ sơ đối tượng, Anh/chị chọn chức năng Hồ sơ đối tượng, Màn hồ sơ đối tượng hiện ra. Bên phải màn hình là các tiêu chí hỗ trợ lọc hồ sơ đối tượng, anh chị có thể tuỳ chọn các tiêu chí để kết hợp nhau. Ngoài ra anh chị có thể ấn Tìm kiếm nâng cao để có thể sử dụng nhiều tiêu chí lọc hồ sơ đối tượng và ấn Tìm kiếm

Lưu ý: Loại đối tượng, Dạng tật anh/chị có thể tích đồng thời nhiều danh mục cùng 1 lúc

Video hướng dẫn

Last updated