1. Thiết lập hiển thị

Chức năng hỗ trợ địa phương có thể xem, tải, sắp xếp những trường thông tin của đối tượng

Bước 1: Tại Mục Quản lý hồ sơ đối tượng, Anh/chị chọn chức năng Hồ sơ đối tượng, Màn hồ sơ đối tượng hiện ra, tích chọn răng cưa ở góc phải bên trên và chọn Cấu hình hiển thị

Bước 2: Tại cửa số Cấu hình hiển thị, anh chí sẽ thấy 2 cột thông tin: Không hiển thịHiển thị.

Những trường thông tin anh chị muốn hiển thị, anh/chị tích chọn trường thông tin tương ứng bên cột không hiển thị và chọn mũi tên chỉ sang phải

Những trường thông tin anh chị không muốn hiển thị, anh/chị tích chọn trường thông tin tương ứng bên cột hiển thị và chọn mũi tên chỉ sang trái

Bước 3: Anh chị bấm nút Quay lại để kiểm tra số lượng và trình tự sắp xếp của các trường thông tin đối tượng tại màn Hồ sơ đối tượng

Lưu ý: Nút là thiết lập ban đầu của hệ thống với giao diện hiển thị gồm 9 trường thông tin: Họ tên, CCCD, Ngày sinh, Dân tộc, Xã/Phường, Thôn/tổ, Phân loại đối tượng, Người chăm sóc, Người được chăm sóc

Video hướng dẫn

Last updated