Câu hỏi thường gặp

Quản lý thông tin đối tượng

Đối tượng vừa nhận tiền trợ cấp vừa hưởng MTP trong cùng 1 tháng thì phải thao tác như thế nào?

Anh chị thực hiện thao tác lập danh sách chi trả cho các đối tượng đang hưởng trước , sau đó thực hiện thao tác cắt chết đối tượng, thêm thông tin liên quan đến MTP của đối tượng đó trong "Quản lý DS cắt chết" và lập DS MTP kỳ đó sau.

Nhập trùng 2 hồ sơ đối tượng, làm thế nào để xóa 1 hồ sơ?

Anh chị thao tác tìm hồ sơ đối tượng cần xóa khỏi hệ thống tại màn “Danh sách đối tượng”, ấn “chỉnh sửa thông tin đối tượng” ở cột chức năng. Tại đây hệ thống mở ra hồ sơ chi tiết của đối tượng, anh chị bấm nút “Thao tác khác” cuối màn hình và chọn thao tác “Cắt khỏi hệ thống”.

Vì sao sau khi tôi sửa thông tin đối tượng, danh sách chi trả của tôi vẫn bị sai đối tượng đó?

Sau khi sửa thông tin đối tượng, điều chỉnh chính sách cho đối tượng, anh/chị vui lòng thao tác lập lại danh sách chi trả để hệ thống cập nhật thay đổi. Nếu anh chị đã điều chỉnh nhưng vẫn xem danh sách chi trả cũ đã lập trước khi điều chỉnh thì thông tin đối tượng vẫn giữ nguyên theo bản cũ.

Vì sao khi tôi đã điền thông tin truy lĩnh của đối tượng, mà lại không thấy tiền truy lĩnh xuất hiện trong danh sách?

Khi anh chị bổ sung thông tin truy lĩnh cho đối tượng anh chị lưu ý 2 trường thông tin quan trọng nhất cần nhập là “Kỳ chi trả” và “Tổng tiền truy lĩnh”.

Sau khi thêm truy lĩnh cho đối tượng, anh chị thao tác lập lại danh sách chi trả để hệ thống cập nhật thay đổi. Vui lòng không xem danh sách chi trả cũ đã lập trước lúc thay đổi, bổ sung truy lĩnh.

Đối tượng hưởng từ 2 chính sách trở lên thì phải thao tác như thế nào ?

Anh chị vui lòng tích nhóm đối tượng trước, nếu đối tượng hưởng 2 chính sách ở 2 nhóm đối tượng khác nhau thì anh chị tích 2 nhóm đối tượng tương ứng. Sau đó tại phần “Chính sách cho đối tượng” trong hồ sơ đối tượng, anh/chị lần lượt ấn “Thêm mới chính sách đối tượng” tương ứng với 2 chính sách của đối tượng.

Khi cắt nhầm đối tượng khỏi hệ thống có khôi phục lại được không?

Anh chị vào phần chức năng khác, chọn khôi phục dữ liệu, chọn thành viên, sau đó anh chị tìm kiếm thành viên cần khôi phục, tích chọn rồi chọn lại chính sách cho đối tượng. Anh chị ấn lưu để hoàn thành thao tác khôi phục.

Trường hợp anh chị đã lập danh sách MTP, anh chị cần xoá danh sách MTP đã lập và thực hiện các bước như trên

Địa phương nhập sai chính sách cho đối tượng, làm sao để xoá chính sách sai?

Trong hồ sơ đối tượng, tại phần "Chính sách cho đối tượng", cuối dòng thông tin chinh sách cần xoá, anh/chị chọn "Sửa"

Màn hình "Chỉnh sửa chính sách đối tượng" mở ra, cuối góc bên phải màn hình, anh/chị chọn biểu tượng răng cưa và chọn "Cắt chính sách".

Đối tượng cắt chết nhưng không được hưởng MTP trong kỳ chi trả đó thì khi cắt chết có phải nhập tiền MTP không?

Khi thực hiện thao tác cắt chết, anh chị tích “Trạng thái cắt chết” nhập các thông tin liên quan như ngày chết, số tiền MTP.

Những trường hợp cắt chết sẽ được chuyển thông tin vào chức năng “Quản lý danh sách cắt chết” tại đây nhưng đối tượng nào địa phương bổ sung “Kỳ chi trả” và các thông tin liên quan đến MTP thì khi lập danh sách MTP mới có những đối tượng đó.

Hồ sơ đối tượng đang để trạng thái là xét duyệt thì khi lập danh sách chi trả có tên đối tượng không?

Dạ không! Danh sách chi trả được lập dựa trên những hồ sơ đang hưởng

Đối tượng đang hưởng đúng chính sách nhưng sai mức tiền thì điều chỉnh như thế nào?

Anh chị vào Hồ sơ thông tin đối tượng. Anh chị kéo xuống phần chính sách cho đối tượng. Tại cột thao tác, anh chị ấn nút sửa. Lúc này màn hình hiển thị bảng thông tin chính sách của đối tượng. Anh chị điền lại số tiền cho đối tượng và ấn lưu lại

Tại sao khi cập nhập từ excel lại xuất hiện thông báo không tìm được xã phường?

File excel khi anh chị tải từ hệ thống về đã được định dạng sẵn để hệ thống có thể nhận được thông tin khi anh/chị tải lại file lên hệ thống, nên anh chị lưu ý giữ đúng định dạng của file, đặc biệt là khu vực tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã giữ đúng tên, vị trí các cột chưa nội dung.

Last updated