3. Thiết lập cán bộ thụ lý hồ sơ

Cán bộ thực hiện thiết lập là cán bộ Công chức Lao động Thương binh - Xã hội cấp Trung ương

Điều kiện để thực hiện: Hoàn thành thao tác Thiết lập quy trình tại địa phương

Bước 1: Tại Menu của hệ thống, anh/ chị chọn chức năng Quản lý quy trình. Sau đó chọn Quản lý cán bộ thụ lý hồ sơ.

--> Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết tên tài khoản được cấp quyền theo vai trò xử lý hồ sơ

Bước 2: Tại giao diện trên, anh/ chị Chọn:

Khi chọn Thêm cán bộ, hệ thống sẽ hiển thị màn danh sách tài khoản theo từng địa phương. Tại cột Thao tác anh/chị chọn Thêm cán bộ theo tên tài khoản để tham gia vào quy trình xử lý hồ sơ theo vai trò đã lựa chọn.

Bước 3: Sau khi chọn xong các các bước, anh chị nhấn OK để xác nhận Bạn chắc chắn muốn thêm cán bộ

Bước 4: Sau thao tác xác nhận, hệ thống sẽ thông báo Thao tác thành công.

Anh/ chị đã cập nhật thành công Quy trình thiết lập cán bộ thụ lý hồ sơ.

Last updated