2. Thiết lập quy trình tại địa phương

Cán bộ thực hiện thiết lập là cán bộ Công chức Lao động Thương binh - Xã hội cấp Trung ương.

Bước 1: Tại Menu của hệ thống, anh/ chị chọn chức năng Quản lý quy trình. Sau đó chọn Quản lý quy trình tại địa phương.

--> Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết Quy trình xử lý Hồ sơ tại địa phương:

Bước 2: Tại giao diện trên, anh/ chị Tích chọn các Bước trong quy trình xử lý mà anh/ chị mong muốn Hồ sơ đi qua. Hoặc sử dụng ô tìm kiếm để chọn các bước muốn tìm.

Chú ý: Nếu muốn bỏ chọn các bước nào, chỉ cần Bỏ tích chọn các bước đó.

Bước 3: Sau khi chọn xong các các bước, anh chị nhấn Cập nhật

Bước 4: Sau thao tác Cập nhật, hệ thống sẽ thông báo Thao tác thành công.

Anh/ chị đã cập nhật thành công Quy trình xử lý Hồ sơ của Địa phương.

Video hướng dẫn:

Last updated