1. Phối hợp, kết nối đơn vị chi trả

Cán bộ thực hiện thiết lập là cán bộ Công chức Lao động Thương binh - Xã hội cấp Tỉnh. Chức năng hỗ trợ anh chị tự thiết lập kết nối hệ thống với đơn vị chi trả theo tình hình kết nối ở địa phương.

Thiết lập kết nối với đơn vị chi trả

  • Bước 1: Anh/chị chọn mục Quản trị hệ thống, chọn Thiết lập hệ thống

  • Bước 2: Tại màn Thiết lập chi tiết, anh/chị kéo xuống phần Thiết lập chung, nhập ngày chốt gửi danh sách chi trả, này chốt gửi quyết toán, số tháng quyết toán 1 lần

Gửi danh sách chi trả qua đơn vị chi trả:

Địa phương kết nối với Bưu điện, tại màn hình xuất danh sách chi trả, anh/chị tải bản scan bảng tổng hợp kinh phí chi trả đã có chữ ký và dấu xác nhận của lãnh đạo huyện lên. Sau đó, anh/chị bấm nút xác nhận gửi danh sách chi trả sang Bưu điện. Bưu điện sẽ tiến hành so khớp đối chiếu , tiến hành chi trả cho các đối tượng

Tiếp nhận quyết toán từ đơn vị chi trả

Sau khi chi trả cho các đối tượng xong, Đơn vị chi trả cập nhập trạng thái chi trả cho các đối tượng và truyền dữ liệu này đến hệ thống MIS.

  • Sau thời điểm chốt quyết toán đã thiết lập trên Hệ thống với bên Bưu điện, Anh/chị truy cập vào Chức năng khác, chọn Quyết toán đơn vị chi trả để quyết toán, xem, kiểm tra Danh sách Đối tượng chưa chi trả và chưa truy thu trong kỳ chi trả tương ứng.

  • Nếu như danh sách quyết toán đã đúng, anh chị bấm nút Chốt quyết toán để hệ thống cập nhập trạng thái chi trả cho các đối tượng

  • Đối với các địa phương không tích hợp liên kết tự động vơi đơn vị chi trả- Bưu điện qua Hệ thống, sau khi có bản quyết toán từ bên bưu điện gửi về địa phương, anh chị thao tác cập nhập trang thái chi trả cho các đối tượng, và truy cập vào chức năng Báo cáo thống kê, gõ “đơn vị chi trả” và ấn Tìm Kiếm để kiểm tra tổng số tiền đã trả và chưa trả cho kỳ chi trả tương ứng để so khớp đối chiếu với bảng quyết toán của Bưu điện. (DVCT_01, DVCT_02)

Lưu ý trường hợp gửi lại dữ liệu chi trả

Đối với trường hợp cán bộ huyện đã thao tác gửi danh sách qua bên bưu điện nhưng có sự thay đổi và cập nhật lại trong danh sách chi trả. Anh chị cần liên hệ với cán bộ bưu điện huyện để từ chối gói tin đã gửi và thao tác gửi lại DS chi trả cho bưu điện đã cập nhật sửa đổi bổ sung.

Video hướng dẫn:

Last updated