Links
🚻

Cách khắc phục các lỗi thường gặp

Dưới đây là các thao tác đơn vị thường xuyên gặp phải, và cùng với đó là hướng dẫn anh/chị thao tác khắc phục

1. Cắt chết nhầm đối tượng đang hưởng chính sách

Để khôi phục trạng thái đang hưởng cho đối tượng bị cắt chết nhầm, anh chị cần làm theo 7 bước sau:
Bước 1: Anh chị tiến hành vào xem chi tiết hồ sơ đối tượng
Thao tác bấm xem chi tiết hồ sơ đối tượng
Bước 2: Anh chị bấm chuột vào nút "Thao tác khác" sau đó bấm chọn "Cắt chết"
Bước 3: Anh chị vui lòng bấm chuột để bỏ tích trạng thái cắt chết và lưu lại thông tin

2. Làm mất dữ liệu chi trả

Nguyên nhân :
  • Do Địa phương không chốt kỳ chi trả cũ, sau đó thao tác lập danh sách chi trả cho tháng mới. Tại cửa sổ lập DS chi trả tháng mới, anh chị đã để nhầm kỳ chi trả cũ, làm toàn bộ dữ liệu đối tượng được cập nhập đến thời điểm hiện tại đè lên dữ liệu chi trả kỳ cũ
  • Do địa phương thao tác xoá dữ liệu chi trả sai kỳ
Cách khắc phục: cách khắc phục cho trường hợp này là khôi phục dữ liệu chi trả cho kỳ đó
  • Các chị kiểm tra lịch sử lập danh sách chi trả kỳ cũ để xác định ngày lập Danh sách chi trả kỳ cũ đúng đủ nhất. Tại màn Chi trả trợ cấp trong Quản lý chi trả, anh chị chọn kỳ cần khôi phục và ấn tìm kiếm. Cuối màn hình chọn nút màu xanh Thông tin tổng hợp chi trả
Cửa sổ Thông tin tổng hợp chi trả mở ra, anh/chị vào Xem lịch sử để kiểm tra ngày lập DS chi trả đúng của kỳ đó
  • Sau khi tìm được ngày lập DS chi trả đúng của kỳ, anh chị thực thiện thao tác Khôi phục dữ liệu chị trả. Anh/chị vui lòng bấm vào KHÔI PHỤC DỮ LIỆU CHI TRẢ để xem chi tiết các bước

3. Đối tượng cập nhật từ file EXCEL không được đẩy vào hệ thống/ không điều chỉnh đúng đối tượng

Nguyên nhân:
  • Dữ liệu đối tượng từ file excel đẩy vào hệ thống bị thiếu là do Hệ thống chỉ tiếp nhận và đẩy bản ghi đối tượng có toàn bộ dữ liệu hợp lệ (hợp lệ về logic và định dạng) vào Cơ sở dữ liệu. Do vậy các trường hợp mà có bản ghi không hợp lệ, hệ thống có cảnh báo tổng số bản ghi không hợp lệ, cảnh báo trường thông tin lỗi mà cán bộ không sửa vẫn ấn Nút Hoàn Thành cập nhật sẽ bị sót.
  • Cập nhập đối tượng từ excel vào hệ thống điều chỉnh không đúng hồ sơ đối tượng có thể do CCCD trong file excel và trong hệ thống không trùng khớp nhau, do quá trình thu thập CCCD/nhập sai số CCCD làm 2 đối tượng có số CCCD giống nhau/ Địa phương có 2 hay nhiều đối tượng trùng các thông tin cơ bản như tên, ngày sinh, thôn/tổ, chính sách. Trong khi đó 1 trong nhưng điều bắt buộc khi sử dụng chức năng này yêu cầu CCCD trong phôi excel và trên hệ thống phải khớp nhau
Cách khắc phục:
Sau khi đẩy dữ liệu từ phôi excel lên, anh chị kiểm tra, rà soát dữ liệu không hợp lệ theo cảnh báo của hệ thống, lưu lại. Khi hệ thống không cảnh báo dữ liệu không hợp lệ anh/chị mới bấm nút Hoàn thành cập nhập
Đối với dữ liệu CCCD của đối tượng, cấp Huyện yêu cầu cấp xã khi lên dữ liệu cập nhập biến động tăng giảm cần kiểm tra, rà soát lại dữ liệu CCCD đảm bảo điều chỉnh đúng hồ sơ đối tượng