11. Khôi phục dữ liệu thành viên

Chức năng hỗ trợ địa phương khôi phục dữ liệu đối tượng khi Anh/Chị cắt nhầm đối tượng ra khỏi hệ thống.

Video hướng dẫn

Bước 1: Anh/Chị đăng nhập vào hệ thống, bấm chọn menu, chọn Quản trị hệ thống, chọn Khôi phục dữ liệu.

Tại màn hình Khôi phục dữ liệu đã cắt khỏi hệ thống, anh/chị bấm chọn Thành Viên để mở Danh sách thành viên đã cắt khỏi hệ thống.

Bước 2: Anh/Chị nhập các thông tin của đối tượng cần tìm kiếm vào khung tìm kiếm, ấn Tìm kiếm. Màn hình hiển thị danh sách đối tượng tìm kiếm.

Bước 3: Tại màn hình danh sách các đối tượng mà anh/chị vừa tìm kiếm, anh/chị thực hiện các thao tác:

Lưu ý: Nếu anh/chị chỉ thực hiện B1 (Thao tác số 1) không thực hiện B2 (Thao tác số 2), như trên. Sau đó, anh/chị thực hiên Bước 4 (bên dưới), thì hệ thống 'chỉ khôi phục lại thông tin đối tượng' mà ''không' khôi phục lại chính sách của đối tượng'.

Bước 4: Sau các thao tác trên, hệ thống hiển thị màn Danh sách thành viên đã cắt khỏi hệ thống.

Last updated