2. Thiết lập biểu mẫu quyết định

Cán bộ thực hiện thiết lập là "cán bộ Công chức Lao động Thương binh - Xã hội cấp huyện".

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết:

Lưu ý:

Thao tác được thực hiện trên phân hệ Quản lý đối tượng BTXH (MIS). Để chuyển từ phân hệ Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội (DVC) sang phân hệ Quản lý đối tượng BTXH (MIS), anh/chị thực hiện:

  • Tại màn hình bàn làm việc bên DVC, anh/chị chọn Quản lý ĐT BTXH hệ thống sẽ chuyển sang phân hệ Quản lý đối tượng BTXH (MIS).

  • Hoặc đăng nhập theo đường liên kết misposasoft.molisa.gov.vn.

Bước 2: Cửa sổ quản lý mẫu in mở ra, anh chị chọn mẫu quyết định cần chỉnh sửa và ấn Tải mẫu TW về mát tính.

Bước 3: Anh/Chị tiến hành thao tác chỉnh sửa, thêm/sửa/xoá nội dung trong Word (Microsoft Office) trên máy tính cho phù hợp với nhu cầu tại địa phương. Sau đó, lưu lại với định dạng là file word.

Bước 4: Để tiến hành áp dụng mẫu đã chỉnh sửa lên hệ thống, anh/chị tiến hành tải mẫu đã chỉnh sửa lên hệ thống, bằng thao tác tích Chọn tệp, chọn file mẫu quyết định vừa chỉnh sửa.

Sau khi đẩy file lên phần Chọn tệp, anh/ chị tiến hành áp dụng mẫu này lên hệ thống, nếu:

  • Nếu anh/chị muốn dùng mẫu này cho các chính sách địa phương mở rộng -> Ấn nút Tải lên.

  • Nếu anh/chị muốn dùng mẫu này cho toàn bộ chính sách thuộc ND20 -> Ấn nút Tải lên TW.

Last updated