Links

2. Thiết lập biểu mẫu quyết định

Chức năng hỗ trợ địa phương có thể thiết kế và sử dụng mẫu quyết định địa phương cho các mẫu thưởng trợ cấp, thôi hưởng, điều chỉnh, MTP

Thiết lập mẫu in

Bước 1: Tại mục Quản lý hồ sơ đối tượng, Anh/chị chọn chức năng Hồ sơ quyết định, Tại đây anh chị chọn răng cưa
, chọn Quản lý mẫu in
Bước 2: Cửa sổ quản lý mẫu in mở ra, anh chị chọn mẫu quyết định cần chỉnh sửa và ấn Tải mẫu TW về.
Bước 3: Mở file mẫu TW đã tải về về trong Word, Anh/chị thao tác chỉnh sửa định dạng, thêm/sửa/xoá nội dung phù hợp với nhu cầu
Bước 4: Sau khi sửa xong mẫu, Anh/chị tiến hành tải mẫu đã chỉnh sửa lên bằng thao tác tích chọn tệp, đính kèm mẫu word quyết định vừa chỉnh sửa, và ấn nút Tải lên (Nếu anh/chị muốn dùng mẫu này cho các chính sách địa phương mở rộng) và ấn nút Tải lên TW (Nếu anh/chị muốn dùng mẫu này cho toàn bộ chính sách thuộc ND20)
Video hướng dẫn

In quyết định

Sau khi thiết lập mẫu in cho các mẫu quyết định lên hệ thống, anh/chị tiến hành in quyết định cho các biến động tăng , giảm phát sinh trong tháng.
Bước 1: Anh/chị truy cập Hồ sơ quyết định trong mục Quản lý đối tượng. Tại đây anh chị tiến hành tìm đối tượng cần in theo các tiêu chí lọc
Bước 2: Cuối dòng thông tin đối tượng, anh/chị ấn nút răng cưa , chọn In QĐ

In QĐ Hàng Loạt

Anh chị tích chọn trạng thái và cách sắp xếp phù hợp. VD: đối với trạng thái Đang hưởng thì để cách sắp xếp là Sắp xếp theo mới đăng ký
Tích chọn các hồ sơ cần in hàng loạt, tích vào biểu tượng răng cưa
và chọn In QĐ hàng loạt
Bước 3: Để xem nội dung trước quyết định bản online, anh/chị bấm Xem bản in, anh/chị muốn tải quyết định về máy ấn Tải mẫu in (Vì bản online trên trình duyệt không được hỗ trợ đầy đủ các định dạng văn bản, do vậy anh/chị tránh tải trên màn hình Xem bản in, Nên ấn nút Tải bản in để xem đầy đủ các ký hiệu và định dạng)