Links

4. Lập danh sách chi trả BTXH

Lưu ý:
  • Để thao tác lập danh sách chi trả BTXH cho đối tượng đang hưởng, anh/chị cần hoàn thành cập nhập biến động tăng giảm hồ sơ đối tượng phát sinh trong kỳ cần thao tác lập.
  • Chốt kỳ chi trả tháng trước.
Anh/ chị tiến hành thao tác trên Hệ thống như sau:
Bước 1: Tại trang chủ, bấm vào biểu tượng
/ Chọn Quản lý dòng NS và Chi trả/ Chọn Chi trả trợ cấp xã hội.
Tại màn Chi trả trợ cấp, anh/ chị chọn
Bước 2: Sau khi anh chị chọn nút Lập danh sách chi trả. Hệ thống hiển thị màn hình LẬP DANH SÁCH CHI TRẢ.
B1: Anh chị Chọn Kỳ chi trả (VD 09/2023), là tháng chi trả cho danh sách này sẽ là tháng 09 năm 2023 (Thao tác số 1). B2: Anh chị Chọn loại danh sách Đang hưởng (Thao tác số 2). B3: Chọn cách lập danh sách, cho toàn huyện hoặc cho từng xã (Thao tác số 3). B4: Nhấn Lập danh sách để lập danh sách chi trả cho các trường thông tin đã thiết lập (Thao tác số 4).

Lưu ý: Có 2 cách lập danh sách, Toàn huyện/Từng xã (Thao tác số 3)

Cách 1: Lập cho toàn huyện (Lập danh sách chi trả gồm tất cả các phường/xã trong huyện): Hệ thống thiết lập mặc định là lập Phường/Xã, nếu anh/ chị không thấy hiện trường thông tin Phường/Xã, anh chị thực hiện thao tác Bỏ chọn, tích chọn Phường/Xã.
Cách 2: Lập cho từng xã (Chỉ chọn một hoặc 1 vài xã/phường để lập danh sách chi trả): Ấn vào ô Phường/xã, tích Bỏ chọn. Sau đó, anh chị tích chọn xã/phường muốn lập danh sách trong Danh mục Phường/xã hiện ra.
Hệ thống báo cáo trong MIS Posasoft được xây dựng dựa trên các yêu cầu về báo cáo quy định tại Nghị định 20 và từ yêu cầu quản lý của các địa phương. Đây là những báo cáo đã dựng sẵn mẫu, người dùng có thể lựa chọn các tiêu chí phù hợp với mục tiêu báo cáo của mình ra được báo cáo như mong muốn.
Chức năng này cung cấp giao diện và công cụ cho các cán bộ các cấp khai thác CSDL quản lý trên địa bàn thông qua hệ thống các báo cáo thống kê theo các văn bản quy định. Để vào được danh mục báo cáo, các Anh/Chị thực hiện:

Báo cáo thống kê:

Tại trang chủ, bấm vào biểu tượng
/ bấm Quản lý báo cáo/chọn Báo cáo thống kê
Hệ thống hiển thị các nhóm báo cáo. Anh/Chị có thể lựa chọn theo phân loại hoặc nhập tên báo cáo rồi ấn
. Sau đó click vào tên báo cáo cần xem để xem chi tiết báo cáo.
Anh/chị có thể lựa chọn lọc 1 số tiêu chí để xem DS chi trả như theo Phường/xã, theo Phân loại đối tượng (có thể tích xem nhiều loại đối tượng cùng lúc), Kỳ chi trả...và ấn Xem báo cáo
Tích Gộp thôn tổ và địa chỉ để phục vụ cho các địa phương muốn địa chỉ đối tượng hiển thị đầy đủ
Anh/chị có thể mở rộng chức năng bằng cách ấn biểu tượng răng cửa
để tách gộp DS chi trả (chính sách nghị định 20, chính sách riêng của địa phương, gộp MTP vào DS chi trả), Nhập tên người ký phụ trách từng bộ phận, Điều chỉnh giãn dòng (số phù hợp là 30 hoặc 35)
Anh/chị có thể xuất báo cáo theo hình thức nhận tiền chi trả của đối tượng
Anh/chị có thể xem danh sách chi trả theo các trang, tích Chọn định dạng và ấn Tải về máy
Video hướng dẫn: