2. Quản lý truy thu

Chức năng này sử dụng khi Anh/Chị muốn lập danh sách các đối tượng truy thu, kiểm tra chi tiết về khoản truy thu của đối tượng (số tháng truy thu, số tiền truy thu, số tiền đã truy thu, …)

Xem hướng dẫn:

Để vào mục này, các Anh/Chị bấm vào biểu tượng menu/ Chọn Chức năng khác/ Chọn Danh sách truy thu.

Bước 1: Cập nhật truy thu bổ sung kỳ cũ cho đối tượng

  • Anh/Chị thực hiện chọn/nhập các thông tin về đối tượng sau đó anh/chị ấn tìm kiếm. Hệ thống hiển thị thông tin đối tượng cần cập nhật truy thu.

  • Hệ thống hiển thị màn hình THÔNG TIN TRUY THU

  • Anh/Chị thực hiện chọn/nhập các thông tin như Số tiền đã truy thu kỳ này (nhập số tiền anh/chị đã thu được để hệ thống tự động trừ vào kỳ tiếp theo), Cập nhật trạng thái ( trong trường hợp Anh/chị đã truy thu hết số tiền cần truy thu của đối tượng). Sau đó anh/chị ấn lưu lại.

Bước 2: Lập kế thừa danh sách truy thu

Bước 3: Thêm mới truy thu cho đối tượng

Lưu ý: Thao tác chỉ được thực hiện khi anh/chị hoàn thành bước lập kế thừa danh sách truy thu sau đó Anh/chị thêm mới đối tượng cho tháng hiện tại cần truy thu

  • Anh/Chị thực hiện chọn/nhập các thông tin về đối tượng sau đó Anh/chị ấn tìm kiếm. Lúc này hệ thống hiển thị thông tin đối tượng, anh chị kích đúp vào mã đối tượng. Hệ thống hển thị màn hình THÔNG TIN TRUY THU

  • Anh/Chị thực hiện chọn/nhập các thông tin như số tháng truy thu, số tiền truy thu theo QĐ, Số tiền truy thu kỳ này (lưu ý: số tiền truy thu kỳ này bằng số tiền truy thu theo QĐ), kỳ truy thu, quyết định truy thu, ngày quyết định. Sau đó anh/chị ấn lưu lại. Hệ thống hiển thị màn hình danh sách truy thu.

Hệ thống thông báo thêm mới thành công

Xem danh sách truy thu

Tại màn hình Danh sách truy thu, anh/chị chọn kỳ cần xem. Anh/chị có thể xuất excel danh sách những đối tượng có truy thu đã thêm trên hệ thống bằng cách tích vào biểu tượng răng cưa và chọn xuất excel.

Ngoài ra để xem báo cáo chi tiết đối tượng có truy thu, anh/chị truy cập vào chức năng Quản lý báo cáo, chọn Báo cáo thống kê. Tại đây anh chị chọn biểu DVCT_04.

Màn hình hiển thị mẫu báo cáo, anh/chị chọn định dạng và ấn Tải về máy.

Last updated