8. Cắt chết đối tượng

Đây là chức năng cho phép người dùng chuyển trạng thái cho các đối tượng đã chết. Chức năng này sẽ dừng tất cả các chính sách mà đối tượng đó đang hưởng, đồng thời cho phép Anh/Chị nhập các thông tin về kỳ chi trả và số tiền chi trả mai táng phí cho đối tượng đó (nếu có).

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống, bấm chọn menu . Chọn Quản lý đối tượng, chọn Hồ sơ đối tượng

Bước 2: Nhập các thông tin của đối tượng cần tìm kiếm vào khung tìm kiếm, ấn Tìm kiếm

Bước 3: Bấm vào Họ và tên hoặc ấn biểu tượng Chỉnh sửa thông tin đối tượng để mở màn hình Cập nhật chi tiết đối tượng.

Bước 4: Tại màn hình chi tiết đối tượng. Bấm vào biểu tượng Thao tác khác, chọn Cắt chết.

Bước 5: Tại màn hình cắt chết đối tượng, tích chọn vào Trạng thái cắt chết hệ thống tự chọn ngày chết là ngày hiện tại và số tiền mai táng phí theo cài đặt chung, người dùng có thể nhập các thông tin cho phù hợp, sau đó bấm nút Cập nhật cắt chết.

Lưu ý: Trường hợp đối tượng được hưởng MTP trong kỳ chi trả hiện tại luôn, anh/chị bấm nút vàng Nhập mai táng phí để thêm các thông tin MTP cho đối tượng.

Bước 6: Sau khi cắt chết đối tượng thành công, Chính sách của đối tượng sẽ được chuyển về trạng thái Thôi hưởng (cắt chết), anh/chị bấm nút sửa cuối dòng chính sách để tiến hành nhập các thông tin thôi hưởng chính sách.

Bước 7: Sau khi nhập xong các thông tin thôi hưởng chính sách, Anh/Chị bấm nút Lưu lại.

Nếu Anh/Chị nhập đầy đủ thông tin, thì có thể sử dụng chức năng In QĐ ở bên trái, cuối trang sau khi bấm Lưu lại.

Bước 8: Màn hình phục vụ In quyết định sẽ hiện ra dưới đây. Anh/Chị có thể chọn Xem bản in để xem và kiểm tra thông tin của quyết định. Chọn Tải về bản in để in Quyết định nếu đã xem hoặc chỉnh sửa.

Lưu ý:

Tất cả các trường thông tin có dấu (*) là bắt buộc phải nhập thông tin.

Trong trường hợp Anh/Chị chưa có quyết định Mai táng phí (MTP) liên quan tới việc đối tượng này thì có thể chưa điền thông tin liên quan tới Quyết định và các thông tin liên quan tới kỳ chi trả. Khi nào có thông tin và quyết định đầy đủ hoặc khi nào bắt đầu chi trả MTP (nếu có) liên quan tới đối tượng đã mất này thì các Anh/Chị vào phần Lập danh sách MTP như sẽ giới thiệu ở phần sau để thực hiện.

Video hướng dẫn:

Last updated