2.1. In quyết định

Chức năng hỗ trợ địa phương có thể thiết kế và sử dụng mẫu quyết định địa phương cho các mẫu thưởng trợ cấp, thôi hưởng, điều chỉnh, MTP

A. In quyết định

Sau khi thiết lập mẫu in cho các mẫu quyết định lên hệ thống, anh/chị tiến hành in quyết định cho các biến động tăng , giảm phát sinh trong tháng.

Bước 1: Tại thanh menu, anh/chị chọn Quản lý đối tượng, chọn Hồ sơ quyết định.

Tại đây anh/chị tiến hành tìm đối tượng cần in theo các tiêu chí lọc.

B. In QĐ hàng loạt

Bước 2: Tại màn các bản ghi đối tượng đang hưởng, anh/chị tích chọn các hồ sơ cần in hàng loạt.

Bước 3: Màn QĐ hiển thị trên màn hình.

  • Để xem nội dung QĐ bản online, anh/chị bấm Xem bản in. (Lưu ý: Không tải QĐ khi xem ở dạng bản online do trình duyệt không hỗ trợ đầy đủ các định dạng văn bản)

  • Để tải QĐ về máy, anh/chị nhấn Tải mẫu in.

-> Anh/Chị hoàn thành thao tác.

Video hướng dẫn

<Link vimeo>

Last updated