6. Cập nhật thông tin cơ bản của đối tượng

Liên quan đến Thông tin cơ bản của đối tượng

Video hướng dẫn

Lưu ý:

  • Chức năng hỗ trợ anh/chị bổ sung, sửa, xóa, điều chỉnh những thông tin cơ bản như Tên, Ngày sinh, Giới tính, Dân tộc, CCCD/CMND,...của đối tượng.

Bước 2: Màn Cập nhật thông tin đối tượng xuất hiện.

Anh/Chị tiến thành cập nhật các thông tin cơ bản của đối tượng như Thông tin chung, Thông tin mở rộng, Thông tin về hộ , Thông tin chung của nhóm phân loại,...

Last updated