4. Tìm kiếm và xem hồ sơ đối tượng

Chức năng hỗ trơ anh/chị tìm kiếm, xem và xuất excel danh sách đối tượng theo các tiêu chí tìm kiếm

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Tại Mục Quản lý hồ sơ đối tượng, Anh/chị chọn chức năng Hồ sơ đối tượng, Màn hồ sơ đối tượng hiện ra. Bên phải màn hình là các tiêu chí hỗ trợ lọc hồ sơ đối tượng, anh chị có thể tuỳ chọn các tiêu chí để kết hợp nhau. Ngoài ra anh chị có thể ấn Tìm kiếm nâng cao để có thể sử dụng nhiều tiêu chí lọc hồ sơ đối tượng và ấn Tìm kiếm

Trường hợp, các anh/chị cần tra cứu thông tin chung các đối tượng bao gồm cả đang hưởng và thôi hưởng/Tạm dừng/Thôi hưởng… thì lần lượt lựa chọn lại mục Chọn trạng thái/Tạm dừng/Thôi hưởng phù hợp như ảnh minh họa phía dưới. Dữ liệu hồ sơ đối tượng của các anh/chị vẫn đảm bảo đang được lưu trữ đầy đủ trên hệ thống.

Lưu ý: Loại đối tượng, Dạng tật anh/chị có thể tích đồng thời nhiều danh mục cùng 1 lúc

Last updated