🚻Đăng ký, giải quyết chính sách (Hệ thống Trung Ương)

Với phân hệ đăng ký, giải quyết chính sách, hệ thống cho phép cán bộ cấp Huyện thực hiện các chức năng sau:

 • Khai thác dữ liệu thống kê từ bàn làm việc

 • Xử lý, phê duyệt hồ sơ liên thông từ cấp xã

 • Trả kết quả xử lý hồ sơ đăng ký chính sách trợ giúp xã hội

 • Khai thác báo cáo theo biểu mẫu của Bộ

Hướng dẫn chi tiết cho từng chức năng sẽ được mô tả ngay sau đây.

1. Bàn làm việc

Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, màn hình sẽ hiển thị bàn làm việc của anh/chị. Tại đây anh/chị có thể khai thác các số liệu thống kê của Huyện mình như:

 • Số lượng hồ sơ hiện có trên hệ thống

 • Số lượng hồ sơ được phân loại theo các nhóm

 • Tỷ lệ hồ sơ theo phân loại

 • So sánh số lượng hồ sơ với các tháng trước đó

2. Xử lý, phê duyệt hồ sơ và trả hồ sơ cho cấp xã

Video hướng dẫn

Để tiến hành tiếp nhận, xử lý phê duyệt hồ sơ, anh/chị thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại bàn làm việc, anh/chị chọn mục "Hồ sơ chờ tiếp nhận" trên thanh menu của hệ thống, màn hình sẽ hiển thị danh sách các hồ sơ đang chờ tiếp nhận trên hệ thống.

Bước 3: Tại pop-up các thao tác thực hiện, anh/chị chọn "Tiếp nhận hồ sơ" để tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận "Tiếp nhận hồ sơ", anh/chị chọn "Xác nhận"

Bước 4: Sau khi hệ thống thông báo "Thao tác thành công", anh/chị chọn mục "Hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý" để tiếp tục xử lý hồ sơ.

Bước 6: Tại màn hình xử lý hồ sơ, anh/chị nhập các thông tin liên quan tới hồ sơ, tải tờ trình/quyết định của đối tượng lên hệ thống, chọn bước và cán bộ cần chuyển hồ sơ đến.

Bước 7: Sau khi hoàn thành, anh/chị chọn nút "Chuyển tiếp" ở cuối màn hình. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận, anh/chị tiếp tục chọn "Xác nhận"

Sau khi hoàn thành các bước trên, hệ thống sẽ tự động chuyển tiếp hồ sơ và quyết định của đối tượng đăng ký chính sách trợ giúp về cho cán bộ xã để tiến hành trả kết quả cho người dân.

Video hướng dẫn:

3. Khai thác báo cáo theo biểu mẫu của bộ

Video hướng dẫn

Hệ thống cung cấp tính năng cho phép người dùng khai thác, tổng hợp các báo cáo theo biểu mẫu của Bô. Để khai thác một biểu mẫu báo cáo bất kỳ, anh/chị thực hiện thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Tại bàn làm việc của mình, anh/chị chọn mục "Báo cáo thống kê" trên thanh menu của hệ thống. Màn hình sẽ hiển thị danh sách các báo cáo thống kê.

Bước 2: Tại màn hình danh sách báo cáo - thống kê, anh/chị tìm loại báo cáo mà mình cần khai thác rồi chọn "Xem chi tiết"

Bước 3: Tại màn hình chi tiết của báo cáo, anh/chị có thể tiến hành khai thác thông tin bằng nhiều cách như:

 • Xem thông tin báo cáo tổng hợp hoặc báo cáo rút gọn từ các bộ lọc của hệ thống.

 • Xuất file báo cáo về máy tính dưới nhiều định dạng khác nhau như: PDF, docx,CSV, image,....

 • In trực tiếp báo cáo từ hệ thống.

Video hướng dẫn:

Last updated