Links

2. Thiết lập Quy trình xử lý hồ sơ theo từng địa phương

Cán bộ thực hiện thiết lập là "cán bộ cấp Tỉnh". Cán bộ LĐTB&XH Huyện chỉ xem.
Bước 1: Tại Menu của hệ thống, anh/ chị chọn chức năng Quản lý quy trình. Sau đó chọn Quản lý quy trình tại địa phương.
Bước 2: Tại màn giao diện Quản lý quy trình tại địa phương, anh/chị tích chọn các tác nhân mà anh/chị mong muốn tham gia vào quy trình xử lý để Hồ sơ xử lý đi qua. Hoặc sử dụng ô tìm kiếm để chọn các bước muốn tìm.
Lưu ý: Nếu muốn bỏ chọn các bước nào, chỉ cần Bỏ tích chọn các bước đó.
Bước 3: Sau khi chọn xong các bước, anh chị nhấn Cập nhật
, hệ thống sẽ thông báo Thao tác thành công.

Video hướng dẫn: