Links

9. Bổ sung thông tin số quyết định, ngày quyết định và file quyết định đính kèm trên DVC BTXH

(Danh sách thống kê theo từng tỉnh và danh sách chi tiết hồ sơ lỗi theo file đính kèm trong nhóm Zalo: CSDL TGXH)
Thời hạn để thực hiện nhập bổ sung: Từ ngày 25/09/2023 - 08/10/2023
Anh/chị cán bộ LĐTBXH cấp Huyện vui lòng truy cập vào phần mềm DVC BTXH và bổ sung 3 trường thông tin số quyết định, ngày quyết định và file quyết định đính kèm, tại đây anh/chị thực hiện theo các thao tác sau:
Bước 1: Sau khi anh/chị đăng nhập thành công vào hệ thống, tại thanh menu của phần mềm, anh/chị chọn mục "Tra cứu hồ sơ" -> Màn hình Tra cứu hồ sơ hiển thị;
Bước 2: Tại màn Tra cứu hồ sơ, anh/chị tìm kiếm hồ sơ bằng cách nhập "Mã hồ sơ" hoặc "Mã hồ sơ liên thông" vào ô thông tin "Nhập từ khóa tìm kiếm" ( thông tin lấy theo file "Danh sách hồ sơ lỗi đồng bộ DVCBTXH sang DVCLT" đính kèm theo thông báo này)
Lưu ý: Nút Cập nhật hồ sơ sẽ chỉ hiển thị khi anh/chị tìm kiếm thông tin hồ sơ theo "Mã hồ sơ" hoặc "Mã hồ sơ liên thông" của đối tượng
->Màn danh sách hiển thị dòng thông tin hồ sơ anh/chị đang tìm kiếm;
Bước 3: Tại màn danh sách, anh/chị chọn nút màu xanh tại cột "Thao tác"
Bước 4: Sau đó chọn nút "Cập nhật hồ sơ"
-> Màn cập nhật thông tin hồ sơ hiển thị;
Bước 5: Tại màn cập nhật thông tin hồ sơ, anh/chị chọn nút "Thông tin chính sách"
-> Màn cập nhật thông tin chính sách hiển thị;
Bước 6-7-8: Tại màn cập nhật thông tin chính sách, anh/chị nhập bổ sung thông tin "Số QĐ", "Ngày QĐ" và "Thêm file Quyết định đính kèm";
Bước 9: Sau khi bổ sung thông tin xong, anh/chị chọn nút "Cập nhật" để lưu lại thông tin đã bổ sung
-> Màn hình hiển thị thông báo "Thao tác thành công".