Links
🚻

Hồ sơ liên thông hệ thông từ DVC một cửa Tỉnh

Với phân hệ đăng ký, giải quyết chính sách, hệ thống cho phép cán bộ cấp Huyện thực hiện các chức năng sau:
 • Khai thác dữ liệu thống kê từ bàn làm việc
 • Xử lý, phê duyệt hồ sơ liên thông từ cấp xã
 • Trả kết quả xử lý hồ sơ đăng ký chính sách trợ giúp xã hội
 • Khai thác báo cáo theo biểu mẫu của Bộ
Hướng dẫn chi tiết cho từng chức năng sẽ được mô tả ngay sau đây.

1. Bàn làm việc

Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, màn hình sẽ hiển thị bàn làm việc của anh/chị. Tại đây anh/chị có thể khai thác các số liệu thống kê của Huyện mình như:
 • Số lượng hồ sơ hiện có trên hệ thống
 • Số lượng hồ sơ được phân loại theo các nhóm
 • Tỷ lệ hồ sơ theo phân loại
 • So sánh số lượng hồ sơ với các tháng trước đó

2. Khai thác báo cáo theo biểu mẫu của bộ

Video hướng dẫn
Hệ thống cung cấp tính năng cho phép người dùng khai thác, tổng hợp các báo cáo theo biểu mẫu của Bô. Để khai thác một biểu mẫu báo cáo bất kỳ, anh/ chị thực hiện thao tác theo các bước sau:
Bước 1: Tại bàn làm việc của mình, anh/chị chọn mục "Báo cáo thống kê" trên thanh menu của hệ thống. Màn hình sẽ hiển thị danh sách các báo cáo thống kê.
Bước 2: Tại màn hình danh sách báo cáo - thống kê, anh/chị tìm loại báo cáo mà mình cần khai thác rồi chọn "Xem chi tiết"
Bước 3: Tại màn hình chi tiết của báo cáo, anh/chị có thể tiến hành khai thác thông tin bằng nhiều cách như:
 • Xem thông tin báo cáo tổng hợp hoặc báo cáo rút gọn từ các bộ lọc của hệ thống
 • Xuất file báo cáo về máy tính dưới nhiều định dạng khác nhau như: PDF, docx,CSV, image,....
 • In trực tiếp báo cáo từ hệ thống
Video hướng dẫn: