8. Chốt kỳ chi trả

Chức năng hỗ trợ địa phương chốt kỳ chi trả để đảm bảo dữ liệu chi trả không bị thay đổi.

Lưu ý: Nguyên tắc bước này là thực hiện sau khi anh/chị đã cập nhật xong trạng thái chi trả. Địa phương muốn khóa dữ liệu chi trả hiện tại để không làm ảnh hưởng tới dữ liệu tháng hiện tại, sau đó, làm dữ liệu chi trả cho tháng mới.

Bước 2: Tại màn Chi trả trợ cấp xã hội, chọn mục Chốt kỳ chi trả.

*Có 2 cách Chốt/Mở kỳ chi trả:

Cách 1: Chốt/Mở "toàn bộ" danh sách chi trả có trong kỳ:

Cách 2: Chốt/Mở "từng" danh sách chi trả trong kỳ:

Lưu ý:

Trong trường hợp đã chốt kỳ chi trả "tháng hiện tại" và "chưa" cập nhật biến động và lập danh sách chi trả cho tháng mới:

*Xem thêm:

Video hướng dẫn:

<Link vimeo>

Last updated