Links

8. Chốt kỳ chi trả

Chức năng hỗ trợ địa phương chốt kỳ chi trả để đảm bảo dữ liệu chi trả không bị thay đổi.
Lưu ý: Nguyên tắc bước này là thực hiện sau khi anh/chị đã cập nhật xong trạng thái chi trả. Địa phương muốn khóa dữ liệu chi trả hiện tại để không làm ảnh hưởng tới dữ liệu tháng hiện tại, sau đó, làm dữ liệu chi trả cho tháng mới.
Bước 1: Tại trang chủ, anh/chị bấm vào biểu tượng
, chọn Quản lý dòng NS và Chi trả, chọn Chi trả trợ cấp xã hội.
Bước 2: Tại màn Chi trả trợ cấp xã hội, chọn mục Chốt kỳ chi trả.

*Có 2 cách Chốt/Mở kỳ chi trả:

Cách 1: Chốt/Mở "toàn bộ" danh sách chi trả có trong kỳ:
 • Nút
  để chốt tất cả các danh sách chi trả trong kỳ (bao gồm các danh sách chi trả hiện có trong kỳ như Danh sách chi trả theo NĐ 20, Danh sách chi trả mai táng phí)
 • Nút
  để mở chốt tất cả các danh sách chi trả trong kỳ (bao gồm các danh sách chi trả hiện có trong kỳ như Danh sách chi trả theo NĐ 20, Danh sách chi trả mai táng phí)
Cách 2: Chốt/Mở "từng" danh sách chi trả trong kỳ:
 • Nút
  để chốt danh sách chi trả muốn chốt trong kỳ chi trả.
 • Nút
  để mở khóa danh sách chi trả muốn mở trong kỳ chi trả.

Lưu ý:

Trong trường hợp đã chốt kỳ chi trả "tháng hiện tại" và "chưa" cập nhật biến động và lập danh sách chi trả cho tháng mới:
Sau khi chốt kỳ
, Anh/Chị sẽ không thể quay lại để chỉnh sửa dữ liệu chi trả của kỳ hiện tại. Khi đó, để chỉnh sửa dữ liệu chi trả đã được chốt, anh/chị phải bấm
để mở khóa kỳ chi trả và thực hiện chỉnh sửa.

*Xem thêm:

 • Nút
  để xem lịch sử các thao tác lập danh sách chi trả, cập nhập trạng thái chi trả, chốt kỳ chi trả.
 • Nút
  để Cập nhật ghi chú, điền ghi chú sau đó bấm
  . Hộp thoại cập nhật như hình dưới. Tác dụng của bảng này sử dụng trong trường hợp ví dụ như chuyển truy lĩnh hoặc khoản chưa chi được sang kỳ chi trả mong muốn. (Tại kỳ truy lĩnh đánh tháng/kỳ định chi trả vào, đánh dấu mục “Sửa kỳ truy lĩnh”)

Video hướng dẫn:

<Link vimeo>