Links

8. Cắt đối tượng khỏi hệ thống

Lưu ý: Thao tác này chỉ thực hiện trong trường hợp: Khi có hai đối tượng trùng nhau ( Anh/ chị cần chắc chắn hai đối tượng này là một) để cắt một đối tượng khỏi hệ thống.
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống, bấm chọn menu, chọn biểu tượng Tìm kiếm
(Thao tác 1).
Bảng công cụ tìm kiếm đối tượng xuất hiện, anh/chị nhập các thông tin của đối tượng cần tìm kiếm vào khung tìm kiếm (Thao tác 2), sau đó, nhấn Tìm kiếm (Thao tác 3).
Bước 2: Màn hình hiển thị danh sách đối tượng vừa tìm kiếm, anh/chị nhấn vào Họ và tên hoặc Mã đối tượng hoặc Biểu tượng bút
để mở màn hình Cập nhật chi tiết đối tượng (Thao tác 4).
Bước 3: Tại màn hình Cập nhật thông tin đối tượng. Anh/Chị nhấn vào biểu tượng
, chọn
.
Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắn cắt thành viên này khỏi hệ thống”. Nhấn OK nếu anh/chị đã chắc chắn về trường hợp này.

Video hướng dẫn:

<Link vimeo>