4.2. Hướng dẫn tải phần mềm ký số VGCA của Ban Cơ Yếu

Anh/Chị cần phải tải và cài đặt công cụ ký số VGCA Sign Service và VGCA Sign Tool.

Lưu ý:

  • Việc thực hiện ký phê duyệt sẽ được thực hiện trên tài khoản của lãnh đạo, ký phát hành sẽ thực hiện trên tài khoản của văn thư.

  • Trước khi thực hiện ký số, ký phát hành anh/chị cần phải tải và cài đặt công cụ ký số VGCA Sign Service và VGCA Sign Tool.

  • File ký là file có định dạng pdf.

Hướng dẫn tải và cài đặt công cụ ký số.

Bước 1: Anh/Chị truy cập https://ca.gov.vn/tai-phan-mem#/page/taitainguyen/PM và làm theo hướng dẫn để tải và cài phần mềm ký số VGCA của Ban Cơ Yếu về máy tính.

Bước 2: Chọn tải 2 công cụ:

  • “Bộ công cụ hỗ trợ tích hợp chữ ký số theo quy định tại NĐ 30/2020/NĐ-CP”

  • “Phần mềm vSign PDF hỗ trợ ký số và xác thực tài liệu điện tử định dạng PDF, triển khai cho cơ quan Đảng và Nhà nước”

Bước 3: Anh/Chị giải nén và cài đặt 2 công cụ đã tải về.

Last updated