7.3. Tạm dừng/ Đang xét duyệt chính sách

Lưu ý:

  • Chức năng hỗ trợ anh/chị tạm dừng/ đang xét duyệt chính sách cho đối tượng.

Bước 2: Màn Cập nhật thông tin đối tượng xuất hiện.

Bước 3: Màn chỉnh sửa chính sách đối tượng hiển thị, anh/chị tiến hành cập nhật trạng thái cho chính sách của đối tượng

Tại trường Trạng thái, anh/chị chọn Tạm dừng hoặc Đang xét duyệt.

Sau đó, nhập các thông tin tạm dừng/đang xét duyệt như QĐ thôi hưởng số, Ngày ký QĐ, Ngày thôi hưởng, Lý do tạm dừng,...

Lưu ý:

  • Nếu chưa kịp có QĐ thôi hưởng, anh/chị có thể tích chọn ô Chờ QĐ thôi hưởng để hệ thống không bắt buộc nhập QĐ thôi hưởng số, Ngày ký QĐ, Ngày thôi hưởng,...

Last updated