4.3. Hướng dẫn chi tiết phần Ký số cho Lãnh đạo Huyện/ Trưởng phòng

Việc thực hiện ký phê duyệt sẽ được thực hiện trên tài khoản của lãnh đạo, ký phát hành sẽ thực hiện trên tài khoản của văn thư

Lưu ý:

  1. Việc thực hiện ký phê duyệt sẽ được thực hiện trên tài khoản của lãnh đạo, ký phát hành sẽ thực hiện trên tài khoản của văn thư.

  2. Trước khi thực hiện ký số, ký phát hành anh/chị cần phải tải và cài đặt công cụ ký số VGCA Sign Service và VGCA Sign Tool.

  3. File ký là file có định dạng pdf.

Hướng dẫn sử dụng ký phê duyệt

Bước 3: Di chuyển chuột đến vị trí cần ký sau đó click chuột. Chọn mẫu chữ ký và nhấn Ký số

*Thiết lập chữ ký số cơ bản:

Lần đầu thực hiện ký trên hệ thống, có thể cần cấu hình cơ bản cho mẫu chữ ký việc cấu hình mẫu chữ ký làm như sau:

Bước 3.1: Tại màn hình chọn mẫu chứ ký ở bước 3, nhấn Cấu hình

Bước 3.2: Màn hình cấu hình hệ thống hiển thị, chọn tab Hiển thị chữ ký trên PDF

  • Mục quản lý mẫu chữ ký: Chọn Tạo mẫu mới

  • Trường tên mẫu: Nhập tên của mẫu chữ ký

  • Loại chữ ký: Chọn Loại chữ ký (VD: Mẫu chữ ký cá nhân)

  • Hiển thị chữ ký: Tích vào Hình ảnh.

  • Nhập thông tin người ký

  • Bấm chuột phải vào hình ảnh mẫu chữ ký, chọn Thay ảnh khác và chọn đến file ảnh chữ ký của anh/chị

Bước 4: Nhập mật khẩu Token và hoàn thành việc ký số.

Bước 5: Sau khi Hoàn Thành, hệ thống tự động đẩy file dữ liệu có ký số mà anh/chị vừa ký lên, anh/chị có thể nhấp vào file để xem.

-> Anh/Chị thực hiện thao tác thành công.

Last updated