5. Tra cứu các loại hồ sơ trên hệ thống DVCBTXH

Bước 1: Tạo Menu hệ thống, mục Tiếp nhận và xử lý hồ sơ, chọn Tra cứu hồ sơ

Bước 2: Tại màn tra cứu hồ sơ, anh/chị lựa chọn bộ lọc để tra cứu các thông tin mong muốn theo nguồn HS nộp (HS nộp từ cổng một cửa tỉnh/HS MTP liên thông/HS nộp từ DVC BTXH):

Anh/ chị chọn thông tin tại ô Chọn phương thức nộp hồ sơ:

  • Dịch vụ công mai táng phí liên thông: hỗ trợ lọc, tra cứu các HS từ DVC liên thông theo thủ tục Đăng ký khai tử, xóa thường trú, trợ cấp MTP.

  • Dịch vụ công một cửa điện tử của tỉnh: hỗ trợ lọc, tra cứu các HS từ một cửa điện tử tỉnh chuyển sang.

  • Dịch vụ công Bộ LĐTBXH: hỗ trợ lọc, tra cứu các HS được tạo lập trực tiếp trên DVD BTXH của Bộ Lao động.

Bước 3: Sau khi danh sách hồ sơ hiển thị, nếu muốn xem chi tiết hồ sơ của đối tượng, anh/chị có thể thực hiện 1 trong 2 cách sau:

  • Cách 1: Anh/Chị kích chọn trực tiếp vào những trường có màu xanh như Mã hồ sơ, Thủ tục hành chính, Đối tượng và Thông tin đối tượng của hồ sơ đó.

=> Hệ thống sẽ hiển thị màn hình xem thông tin chi tiết hồ sơ.

Để quay lại màn hình danh sách tra cứu hồ sơ, anh/Chị chọn nút Quay lại.

Last updated