6.4. Hoàn trả hồ sơ

Hoàn trả/Trả kết quả cho hồ sơ đối tượng "không đủ điều kiện hưởng" TCXH về Công chức Văn hóa Xã

Trong trường hợp sau khi người dân đăng ký trực tiếp hồ sơ trên Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách TGXH trực tuyến/DVC Liên thông nhưng Hồ sơ không đủ điều kiện, Cán bộ LĐTB&XH cấp huyện có thể thực hiện hoàn trả hồ sơ cho Công chức Văn hóa Xã.

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Tại thanh Menu, anh chị chọn mục Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách. Sau đó, tìm kiếm hồ sơ cần yêu cầu bổ sung tại màn hình ở mục Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hoặc Hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý.

Bước 3: Tại màn hình hiển thị, anh/chị bổ sung ý kiến xử lý (nếu có), sau đó nhấn Hoàn trả hồ sơ. Sau khi ấn Hoàn trả hồ sơ, màn hình hiển thị thông báo, anh chị chọn OK để đồng ý hoàn thành hoàn trả hồ sơ.

Trường hợp anh/chị không muốn hoàn trả hồ sơ thì ấn Bỏ qua.

Bước 4: Sau khi Hoàn trả hồ sơ thành công, hồ sơ sẽ chuyển đến mục Hồ sơ không đủ điền kiện hưởng. Tại đây, anh/chị có thể xem danh sách hồ sơ không đủ điều kiện hưởng hiển thị.

Last updated