7.2. Tra cứu hồ sơ MTP liên thông

Tra cứu trạng thái liên thông hồ sơ

Bước 1: Anh/chị truy cập vào link tra cứu hồ sơ liên thông: Dịch Vụ Công Liên Thông (dichvucong.gov.vn).

Tại màn hình kết quả tra cứu, anh chị xem thông tin ở cột trạng thái của hàng cuối cùng Trợ cấp mai táng phí/hỗ trợ chi phí mai táng (như hình trên):

  • Nếu ô trạng thái trống tức là hồ sơ chưa được bên liên thông gửi đồng bộ sang bên DVC BTXH. Anh chị báo cho bên liên thông hỗ trợ kiểm tra và gửi lại hồ sơ.

  • Nếu trạng thái là Đã gửi hồ sơ thì hồ sơ đã được gửi liên thông sang bên DVC BTXH rồi. Anh chị làm theo hướng dẫn bên dưới để tra cứu hồ sơ MTP liên thông trên hệ thống DVC BTXH.

Tra cứu hồ sơ MTP liên thông trên hệ thống DVC BTXH

Bước 1: Tại màn hình phân hệ đăng ký, anh/chị chọn Tra cứu hồ sơ.

Bước 2: Tại màn tra cứu hồ sơ, anh/chị nhập mã hồ sơ liên thông có đầu mã là G22.99 rồi ấn Tìm kiếm. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin hồ sơ, anh/chị báo cho cán bộ xã để vào tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

# Lưu ý: Khi tra cứu hồ sơ liên thông nếu trạng thái là Đã gửi hồ sơ nhưng trên hệ thống DVC BTXH vẫn không thấy hồ sơ, anh/chị vui lòng liên hệ với chuyên viên hỗ trợ DVC BTXH kèm mã hồ sơ liên thông để chuyên viên hỗ trợ kiểm tra.

Last updated