8.3. Cập nhật bổ sung thông tin cho HS Liên thông và đồng bộ hồ sơ sang MIS

Chức năng này hỗ trợ CB BTXH Huyện cập nhật bổ sung thông tin cơ bản và thông tin chính sách cho đối tượng.

Xuất phát từ thực tế, HS từ DVC một cửa điện tử của nhiều tỉnh đồng bộ sang hệ thống DVC BTXH, hiện tại chỉ đang hiển thị những thông tin chung của đối tượng, còn thiếu nhiều trường thông tin bắt buộc để phân hệ quản lý đối tượng, quản lý chi trả (MIS) có thể tiếp nhận quản lý và tiến hành chi trả. Do đó, chức năng này nhằm hỗ trợ anh/chị cập nhật bổ sung thêm một số thông tin bắt buộc còn thiếu (có đánh dấu sao đỏ) để MIS có thể tiếp nhận đc đối tượng này đưa vào quản lý.

Các bước cụ thể tiến hành cập nhật bổ sung thông tin và đồng bộ HS sang MIS như sau:

Bước 1: Tại thanh menu, anh/chị truy cập vào mục chức năng Hồ sơ chưa đồng bộ MIS.

Bước 3: Màn cập nhật hồ sơ hiển thị, anh/chị tiến hành cập nhật các thông tin cơ bản và thông tin chính sách cho đối tượng.

Cập nhật Thông tin chung cho đối tượng

Cập nhật Thông tin chính sách cho đối tượng

Lưu ý:

Phần 'Thông tin cơ bản và thông tin chính sách' có đánh dấu sao đỏ là phần bắt buộc cần cập nhật bổ sung cho đối tượng để có thể Đồng bộ thành công sang MIS.

Bước 6: Anh/Chị truy cập sang phân hệ Quản lý và Chi trả MIS (https://misposasoft.molisa.gov.vn/) để tiếp nhận hồ sơ từ DVC.

Tại thanh menu, anh/chị chọn Quản lý đối tượng => chọn Hồ sơ từ DVC.

Để xem hướng dân chi tiết phần này, anh/chị truy cập đường liên kết hướng dẫn sau: Tiếp nhận hồ sơ từ DVC

-> Anh/Chị hoàn thành thao tác.

Last updated